HABERLER
  • Son Güncelleme : 23.11.2023 22:54
  • Haber Giriş : 20.11.2023 16:13
  • Etkinlik : 20.11.2023

Bugün 20 Kasım!

20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Çocuk Hakları Sözleşmesi oybirliği ile kabul edilmiş, 1995 yılında ise bu sözleşme Türkiye’de de yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin tarafı olan ülkelerce, bu sözleşmenin imza tarihi olan 20 Kasım;  dünya çapında çocuk hak ve menfaatlerinin ihlallerine dair bir farkındalık,  çocukların bir ve biricik oluşunun önemini vurgulamak,  çocukların refahını artırmak için anımsatıcı bir gündür.

Sözleşmenin temel ilkelerinde; Çocukların nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın çocuğun üstün yararının gözetilmesi, yaşama, gelişme, korunma ve çocuk katılımının sağlanması amaçlanmıştır.

Dünyada devam eden savaşlardan, yaşanan göçlerden ve artarak devam eden ekonomik sorunlardan en çok etkilenen dezavantajlı grup çocuklardır. Başta devletler olmak üzere herkesin çocukları korumak için üzerine düşen sorumluluğu yapması adına, Çocuk Hakları Gününün hatırlanması daha da önem kazanmaktadır.  

2023 yılının 20 Kasım’ı ise hedeflenenin tam aksine Gazze’de eşi görülmemiş bir felaket ve zulmü kaydetmekte,  adeta tüm dünyanın gözü önünde bir vahşete tanıklık etmektedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi ve “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ye rağmen, başta BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) olmak üzere, BM'nin diğer organları Gazze’de yaşayan çocukları koruma sorumluluğunu yerine getirmemektedir.

"BM'nin çatışmalarda çocuk haklarını ihlal eden ülkelere ilişkin yıllık kara listesinde İsrail'in hala yer almaması tam anlamıyla Çocuk Hakları Bildirgesi ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”ye aykırılık taşımaktadır. BM'nin Gazzeli ve Filistinli çocukları, dünyadaki diğer çocuklar gibi koruma sorumluluğu konusundaki başarısızlığı ve isteksizliğini kınıyor, BM ve bağlı organı UNICEF’i görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Çünkü insanlık çocuklara elindekinin en iyisini vermekle yükümlüdür.

Yine 2023 yılının 20 Kasım’ında, ülkemizde gittikçe artan yoksulluk en çok çocukları etkilemektedir. Bu süreçte bir çok çocuk gelecek kaygısı ve kötü yaşam koşullarında çocukluklarını yaşamak ya da evrensel haklarını kullanmak bir yana çocuk sömürüsüne maruz kalmakta, eğitimden uzaklaştırılmaktadır.

2023 yılının 20 Kasım’ı ülkemizde, tüm bunların yanı sıra çocukların kendisine tarikat diyen oluşumların elinde laik, demokratik Cumhuriyet'in değerlerinden ve eğitiminden uzak yetiştirilmeye çalışıldıkları, adeta çocukluklarının yasaklı olduğu bir döneme de tanıklık etmektedir.

Ancak aynı zamanda 2023 yılı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılıdır. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da, Cumhuriyet kazanımları ve temel değerleri doğrultusunda çocuklarımızı yetiştirmek en önemli önceliğimiz olmalıdır.

Biz, İstanbul Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de yaşanan tüm ihlallerin karşısında, toplumun ve Cumhuriyetimizin bize yüklediği bütün sorumlulukların bilincinde bir şekilde ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının refahı ve hakkı için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

İSTANBUL BAROSU

 


 

 

YAZDIR
Yükleniyor...