HABERLER
  • Son Güncelleme : 08.11.2023 13:33
  • Haber Giriş : 31.10.2023 16:34
  • Etkinlik : 31.10.2023

Basına ve Kamuoyuna

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte üyemiz Hatay Milletvekili Av. Can Atalay’ın için Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara uyulmaması karşısında, sesimizi yükseltmek ve “Hukuk Devletine Saygı” diyerek İstanbul (Çağlayan) Adliyesi önünde 2 Kasım Perşembe günü saat: 11.00’de yapacak olduğumuz basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı ve basın mensuplarımızı davet etti.

İstanbul (Çağlayan) Adliyesi Baro Biriminde yapılan açıklamada, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Ali Gürbüz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Bahar Güldaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Gülderen Z. Yıldırım Kavak, Av. Sinan Naipoğlu, Av. Bahar Ünlüer Öztürk, Av. Elif Çalışkan, Av. Hüseyin Köprülü önceki dönem Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Lütfi Topraç, Av. Selahattin Meriç, Av. Süreyya Turan, Av. İsmail Altay ve meslektaşlarımız da hazır bulundu.

 

İstanbul Barosu'nun 31.10.2023 tarihinde yaptığı basın açıklaması metni:

"Anayasa Mahkemesi (AYM), 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuzun üyesi Av. Şerafettin Can Atalay'ın Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakları'nın ihlal edildiğine karar vermiştir.

         Anayasa'nın 153/6 maddesine göre "Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar."

         İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra görevli olan mahkemedir.

         Bu husus Anayasa Mahkemesi kararında “Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2021/178) GÖNDERİLMESİNE” denilerek açıkça belirtilmiştir.

         Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmelidir. Aksi durum hürriyeti tahdit ve görevi kötüye kullanmadır.

         100. Yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz, kuruluşunda hukuk devletinin temellerini atmıştır.

         Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak, hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınarak girilmektedir.

         Bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı, Anayasa Mahkemesi, AİHM’nin kararlarının tanınmadığı, hukuka saygının olmadığı bir ülkede demokrasi yoktur.

         Yargılama süreçlerinde yaşanan hukuksuzluklar silsilesine AYM kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir.

         Ceza Muhakemesi Kanunu 311. Maddesine göre AYM’nin kararı yargılamanın yenilenmesi nedeni olup görevli mahkeme ilk derece mahkemesi olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'dir.

Resmi olarak henüz doğrulanmasa da dosyanın, üstelik sadece mahkeme başkanı imzası ile Yargıtay’a gönderme kararı verildiği yönünde bir evrak sosyal medyada dolaşmaktadır. İddia edildiği gibi şayet böyle bir işlem varsa AYM'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görevini yapmamaktadır. Ayrıca ağır ceza mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece Başkanın imzası ile böyle bir karar verilemez.

         Daha önce AYM’nin vermiş olduğu Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. AYM’nin vermiş olduğu Can Atalay kararı için de aynı süreç işlemelidir.

         İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yok hükmünde olan kararından dönerek taleple ilgili ivedilikle  karar vermelidir.

         Son olarak üyemiz Av. Ş. Can ATALAY için Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara uyulmaması karşısında, sesimizi yükseltmek ve  “Hukuk Devletine Saygı” diyerek yapacak olduğumuz İstanbul (Çağlayan) Adliyesi önünde 2 Kasım Perşembe günü saat: 11.00’deki basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı ve basın mensuplarımızı davet ediyoruz." 

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...