HABERLER
  • Son Güncelleme : 20.09.2023 22:23
  • Haber Giriş : 19.09.2023 10:03
  • Etkinlik : 19.09.2023

Anayasa Mahkemesi ‘Adli Yardım Ödeneği Düzenlemesini’ İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, 22.06.2023 gün ve 2022/100 Esas 2023/114 Karar numaralı kararı ile 08.06.2022 gün ve 7409 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 3.maddesi ile 1136 sayılı Kanun’un 180.maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen altıncı cümlede yer alan “…yüzde kırkı ile o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise …” ibaresinin, “birden fazla baronun bulunduğu illerde üye sayısı az olan barolarla üyesi sayısı fazla olan barolar arasında adli yardım ödeneğinin dağıtılması bakımından makul  bir dengenin sağlanmadığı” düzenlemesinin ölçülülük ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle iptal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, 19.09.2023 gün ve 32314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İptal hükmünün Anayasa’nın 153.maddesinin üçüncü fıkrası ile 30.03.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. Maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince “kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine” karar verildi.

19 Eylül 2023 tarih ve 32314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararının tam metni için TIKLAYINIZ.

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...