HABERLER
  • Son Güncelleme : 24.05.2023 21:40
  • Haber Giriş : 22.05.2023 17:21
  • Etkinlik : 22.05.2023

Velayet Haktan Öte Yükümdür! Çocuk İstismarı İnsanlık Suçudur!

Velayetin ana ve baba için düzenlenen bir haktan ziyade çocuğun sağlıklı gelişimi ve korunması için öngörülen niteliği, velayetin kullanılması ve buna bağlı görevlerin yerine getirilmesinde çocuğun üstün yararının öncelikli olarak gözetilmesini gerekli kılmaktadır.

Çocuğun cinsel istismarı çocuk hakları ihlallerinin de ötesinde insan hakları ihlali niteliği taşıyan bir suçtur. Çocukların şiddet, sömürü ve istismara karşı korunmasında temel amaç çocuğun sağlığı, fiziksel, ruhsal, moral vb. sosyal gelişiminin devamının sağlanmasıdır. Bu haliyle, ilgili suçun mağdurunun çocuk olduğu hallerde toplumsal bir sorunun varlığına dikkat çekilmesi gerekmektedir.

Belirtmek isteriz ki Zonguldak'ta yaşanan çocuğun istismarı kapsamında yürütülen dosyada İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak süreci takip etmekteyiz ve dosyaya müdahil olacağız.

Merkez olarak bir kez daha altını çizerek, çocuğun cinsel istismarının suç olduğunu ve artan istismar vakaları ile yasaların indirimsiz uygulanması gerektiğini hatırlatır, sürecin takipçisi olduğumuzu, çocuk haklarının korunmasına yönelik takip süreçlerinde gerekli hassasiyeti göstererek istismarı normalleştiren sisteme karşı olduğumuzu ve çalışmalarımızı çocuğun üstün yararı kapsamında yürüttüğümüzü bildirir, istismara sessiz kalmayacağımızı tekrar ederiz.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi

YAZDIR
Yükleniyor...