HABERLER
  • Son Güncelleme : 26.01.2023 20:12
  • Haber Giriş : 24.01.2023 17:18
  • Etkinlik : 24.01.2023

Avukatlar için POS Cihazı Zorunluluğuna İtiraz Ettik

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca avukatlara da kredi kartı okuyucusu olan POS cihazı zorunluluğu getiren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

Hâlihazırda avukatlarca ihtiyari olarak kullanılabilen POS cihazlarının, tebliğ taslağıyla birlikte bulundurulması zorunlu kılınmaktadır.

Taslakta öngörülen POS cihazı edinme zorunluluğu, avukatların kredi kartı dışında ücretlerini alamayacakları anlamına gelmemektedir.
Tebliğ taslağında buna ilişkin hüküm olmamakla birlikte, aksi bir durum da düşünülemez. Çünkü bu, avukatlığın yapılış biçimiyle bağdaşmaz. Kredi kartı olmayan, kredi kartı olup da kullanmak istemeyen, avukatlık ücreti için yeterli limiti olmayan müvekkillerden ücret alınamayacağından bahsedilemeyecektir.

Diğer yandan avukatlık ücreti, müvekkilden alınan akdi ücret ve yargı mercilerince hükmedilip karşı taraftan alınan yasal vekâlet ücreti olarak çift yanlıdır. Karşı taraftan doğrudan yahut icra müdürlükleri marifetiyle tahsil olunan avukatlık ücretlerinin, kredi kartıyla her zaman tahsili olanaklı değildir.

Ayrıca, POS cihazı alarak kira bedeli ve komisyon da ödemek zorunda kalacak olan avukatlar, ilave bir mali külfet altına girmiş olacaklardır.

Tebliğ taslağı, avukatlık ücretini mutlak olarak kredi kartıyla tahsilini zorunlu kılmayıp, avukatlar için POS cihazı temini zorunluluğunu getirse de; avukatlığın kamu hizmeti oluşu, ticari faaliyet olmayışı, mesleğin icrasındaki hususiyetleri; POS cihazı alarak kira bedeli ve komisyon ödemek zorunda kalacak olan avukatlar için ilave mali külfet de gözetilerek, avukatlar için POS cihazı bulundurma zorunluluğu düşüncesinden de vazgeçilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

YAZDIR
Yükleniyor...