HABERLER
  • Son Güncelleme : 24.01.2023 23:36
  • Haber Giriş : 19.01.2023 16:00
  • Etkinlik : 20.01.2023

1921 Anayasası'nın 102. Yıldönümü

TBMM'nin Misak-ı Millî (Ulusal Yemin) doğrultusunda kabul ettiği 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun (1921 Anayasası) birinci, ikinci ve yedinci maddeleri ile egemenlik Padişahtan alınmış, yasama ve yürütme kuvvetleri ile savaş ilanı, barış anlaşması gibi bütün egemenlik hakları Türk Ulusu'nun elinde toplanmış, üçüncü maddesiyle devletin adının "Türkiye Devleti" olduğu ilan edilmiştir. 1921 Anayasası, ulus egemenliği ilkesine dayalı yepyeni bir devlet kurmuş, yeni bir egemenlik kaynağı ortaya koymuştur.

1921 Anayasası'nın 1. maddesi şöyledir: "Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir." Bu maddeye 29 Ekim 1923 tarihli ve 364 sayılı kanunla "Türkiye Devletinin şekli Hükümeti, Cumhuriyettir." cümlesi eklenmiştir. Bu anayasal düzenlemeler büyük bir hukuk devrimidir. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk anayasal zeminini oluşturan 1921Anayasası'nın kabulünün 102. yıldönümünde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Millî Mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

YAZDIR
Yükleniyor...