HABERLER
  • Son Güncelleme : 15.09.2022 23:52
  • Haber Giriş : 20.09.2022 18:49
  • Etkinlik : 20.09.2022

Avukatların Avukatlık Yapmaktan Yasaklanmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler Kaldırılmalıdır

AV. SEZİN UÇAR’IN AVUKATLIK YAPMASINI YASAKLAYAN SULH CEZA HAKİMLİĞİ  KARARININ KALDIRILMASINA YÖNELİK HUKUKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ.

Avukatlara yönelik tehdit, saldırı ve tacizler artarak devam etmektedir. Bu artışı hızlandıran ve cesaretlendiren unsurların başında yetersiz soruşturmalar ile avukatı öldürme kastıyla hareket eden, fiziksel şiddet uygulayan, tehdit eden ve kamuya açık şekilde haksız suçlamalarda bulunan kişilerin geldiği açıktır.

Her gün yaşadığımız bu acı gerçeklerin yanında avukatın müvekkilleriyle özdeşleştirilerek onlarla bir tutulmaları da başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Avukatların müvekkilleriyle görüştürülmemesinden, onu temsil etme yetkisinin yasaklanmasına kadar değişik şekillerde ortaya çıkan bu engellemelerin temeli avukatın müvekkilleriyle özdeşleştirilmesidir.

Bu engellemelere bir yenisi Av. Sezin Uçar’ın, Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliğince 2 müvekkilinin müdafiliğini yapmaktan yasaklanması ile eklenmiştir.

Mesele alınan kararın yasaya uygun olup olmaması değil bu tip yasaklama kararlarının alınmasına dayanak olan yasal düzenlemelerin evrensel insan, savunma ve avukat haklarına uygun olup olmamasıdır.

Avukatların avukatlık yapmaktan yasaklanmasına yönelik kararların alınmasına dayanak ve neden olan Ceza Muhakemesi Kanununun 151. maddesi başta olmak üzere savunma ve avukat haklarını ihlal eden tüm yasal düzenlemelerin özellikle; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Md.6 ila 11), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Md. 6), Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları Md. 1 ila 8, 14, 15 ,16, 17), Uluslararası Avukatlar Birliği Morelia Şartı ve Turin İlkeleri ışığında ele alınarak kaldırılması ve böylece savunma ve avukat haklarını ihlal eden Hakimlik kararlarının oluşumunun biran önce engellenmesi gerekmektedir.

Av. Sezin Uçar’ın şahsında meydana gelmiş olan savunma ve avukat hakkı ihlaline yol açan Sulh Ceza Hakimliği Kararının kaldırılması için yürütülen hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu mesleki kamuoyumuza duyururuz.

Saygılarımızla

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi

 

YAZDIR
Yükleniyor...