HABERLER
  • Son Güncelleme : 14.09.2022 13:30
  • Haber Giriş : 14.09.2022 18:07
  • Etkinlik : 14.09.2022

TBB Duyuru No: 2022/62

Konu: Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. Maddesinin Danıştay Kararı İle İptali Hakkında.

Danıştay 8. Dairesi, örneğini ekte sunduğumuz 27.04.2022 tarih E.2018/3442, K.2022/3149 sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinde yer alan “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.” hükmünün oyçokluğu ile iptaline karar vermiştir.

Sözü edilen iptal kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulduğu hususu ile ortaya çıkan hukuki durumu Barolarımızın bilgi ve değerlendirmelerine saygılarımla sunarım.
 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı


EKİ :
Yargı Kararı

 

YAZDIR
Yükleniyor...