HABERLER
  • Son Güncelleme : 10.09.2022 15:40
  • Haber Giriş : 14.09.2022 18:02
  • Etkinlik : 14.09.2022

TBB Duyuru No: 2022/61

Konu: KEP Üzerinden Gönderilen Başvuru Evrakları Hakkında.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği’nden alınan yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne meslektaşlarımız tarafından  gönderilen  KEP iletilerinde  kişi  tespiti yapılamaması nedeniyle  KEP iletilerinin iade edildiği bildirilmektedir.

Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması bakımından meslektaşlarımız   tarafından  anılan Kuruma KEP üzerinden gönderilecek talep evraklarının elektronik imzalı olarak gönderilmesi hususunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını saygılarımla dilerim.
 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 
EKİ :
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yazısı

YAZDIR
Yükleniyor...