HABERLER
  • Son Güncelleme : 20.04.2022 09:05
  • Haber Giriş : 22.04.2022 10:44
  • Etkinlik : 23.04.2022

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!

23 Nisan 1920’den itibaren ulusal egemenliğin simgesi olarak kutlanan bu bayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Bugün, 23 Nisan tüm dünya çocuklarına atfedilen ilk ve tek bayramdır.

Bu bayram ise çocuk hak ihlalleriyle yine buruğuz. Tören alanlarında heyecan içerisinde bekleyen çocuklar ne kadar bizi mutlu ediyorsa; eğitim hakkından mahrum bırakılan, çocuk yaşta evlendirilen, cezaevinde tutulan, istismara uğrayan, hatta en temel insani haklarından bile mahrum bırakılarak çocuklukları ellerinden alınanlar mücadele azmimizi o kadar artırıyor.

Biz yetişkinler, çocuklara en güzel geleceği sunmakla yükümlüyüz! Bu nedenle çocukların hak arayışında herbir bireye önemli görevler düşüyor. Yapılan yasal düzenlemelerin çocuk haklarının hayata geçirilmesinde yetersiz kaldığı göz önünde bulundurulursa da; en başta devletin herbir organında bu görev en ağır şekilde hissedilmeli, hissettirilmelidir.

Yasama, yürütme ve yargı organları, tüm kurum ve kuruluşlar; yapılacak her işte, alınacak her kararda öncelikli olarak çocuğun üstün yararını gözetmelidir. Çocukların korunması ve hak ihlallerinin önlenebilmesi için yasal düzenlemeler yapılırken öncelikle alt yapı kurum ve kuruluşlarının oluşturulması gereklidir.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözünün sadece meclis duvarında kalmaması ve aralarında ayrım yapılmaksızın toplumun değerli bireyleri olan çocukların haklarını korumak adına İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak sorumluluklarımızın bilinci ile çocuklara daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Çocuk Hakları Merkezi

YAZDIR
Yükleniyor...