HABERLER
  • Son Güncelleme : 06.01.2022 11:35
  • Haber Giriş : 22.12.2021 12:59
  • Etkinlik : 13.10.2021

Avukatların Sigorta Hakemliği Yapmasını Kısıtlayan Yönetmelik İptal Edildi

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 19.01.2016 gün ve 29598 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesi ile 17.08.2007 gün ve 26616 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine 3. fıkranın c) bendi olarak eklenen “Tahkim davalarında kanuni temsilcilik dışında tarafları temsil edebilmesi mümkün kişiler,” düzenlemesi ile avukatlık ile sigorta hakemliğinin aynı anda yapılamayacağı; 5. maddesi ile ana yönetmeliğe eklenen tarafsızlık taahhütnamesi başlıklı 14/A maddesi ile aynı zamanda avukat olan sigorta hakemlerinin bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren dört ay içinde vekil sıfatıyla takip ettikleri sigorta davalarını takip etmeyeceklerine dair Komisyona taahhütname vermelerine ilişkin düzenlemelerin iptalinin istendiği davada, Danıştay 10. Dairesi’nin 13.10.2021 gün ve 2016/553 E. 2021/4718 K. no’lu kararı ile işlem iptal edilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.


 

YAZDIR
Yükleniyor...