HABERLER
  • Son Güncelleme : 06.11.2021 11:15
  • Haber Giriş : 09.11.2021 16:28
  • Etkinlik : 11.11.2021

Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin Yargı Çevresi Belirlendi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin 03.11.2021 tarihli ve 742 sayılı kararı ekte ilan edilmiştir.

Mezkûr karar 04.11.2021 tarihli ve 31649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, yargı çevresine ilişkin bu kararın 11.11.2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 03.11.2021

Karar No : 742


Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin kurulması nedeniyle Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması ile Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine ilişkin 13.09.2021 tarihli ve E.21646783-972/18836 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Küçükçekmece ilçesinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin yargı çevresinin Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri olarak belirlenmesine,

Küçükçekmece, Başakşehir ve Avcılar ilçeleri bakımından; asliye ticaret, iş, tüketici, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile infaz hâkimliğine ilişkin daha önce alınan yargı çevresi kararlarının uygulanmasının devamına,

İş bu kararın 11.11.2021 tarihinden itibaren uygulanmasına,

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 32. maddesinin dördüncü fıkrasının

(a) bendi gereğince kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

03.11.2021 tarihinde karar verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...