HABERLER
  • Son Güncelleme : 31.10.2021 20:15
  • Haber Giriş : 10.10.2021 23:04
  • Etkinlik : 11.10.2021

11 Ekim, Dünya Kız Çocuklar Günü Basın Açıklaması

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi   &    İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

Basın Açıklaması

 

11 Ekim, Dünya Kız Çocuklar Günü

sorunları ve çözüm yollarını

bir kez daha gündeme getirme günüdür

 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 19 Aralık 2011 tarihli toplantısında,

“kız çocuklarının çocuk haklarından eşit olarak yararlanmadığı, onlara  verilecek her desteğin kız çocuklarına karşı ayrımcılığı ve şiddeti önleyeceği, onları güçlendireceği ve bunun toplumsal açıdan yararı önemle vurgulanmış” ve 11 Ekim'lerin “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar verilmişti.

 2012 yılından beri 11 Ekim’ler, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, gelişim gibi haklarını eşit olarak kullanması ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddete son verilmesi çağrılarının yapıldığı bir gündür.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Dünya Kız Çocuklar Günü dolayısiyle bir ana tema belirlenmektedir.

2012 yılında ana tema olarak seçilen “Çocuk Evlilikler – Child Marriage” sorunu dünya gündemine taşınmış, çözüm yolları araştırılmıştır.

Sonraki yıllarda, “Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar”; “Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi”; “2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü”; “Kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında kız çocuklarının güçlendirilmesi” ana başlıkları altında sorunlar, çözüm yolları ele alınmış, eylem planları hazırlanmıştır.

11 Ekim 2019’de tüm dünyada “Kız Çocukların henüz Yazılmamış ve Durdurulamaz Gücü” başlığı altında çalışmalar yapılmıştır.

11 Ekim 2020 tarihi itibariyle ise tüm dünyada "benim sesim, bizim eşit geleceğimiz"  (My voice, our equal future)

2021 yılı 11 Ekim’de ana tema olarak “dijital nesil, bizim nesil” açıklanmıştır. Corona pandemisi sürecinde özellikle online eğitim yapılması ve dijital iletişimin yaygınlaşması karşısında kız çocuklarının dijital imkanlara erişimi dikkate alınacak ve desteklenecektir.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm çocuklara ve özellikle nüfusumuzun % 29’u olan kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli günün ihtiyaçlarına uygun bir eğitim verilmesini istiyoruz ve

-        cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılması; karma eğitimden ödün verilmemesi,

-        kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin acilen kaldırılması, kesintisiz temel eğitime geçilmesi,

-        son 6 yılda 230 bini aşmış olan çocuk evliliklerinin önlenmesi,

-        kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.

 

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi   &    İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

YAZDIR
Yükleniyor...