HABERLER
  • Son Güncelleme : 01.11.2021 15:31
  • Haber Giriş : 07.10.2021 15:18
  • Etkinlik : 05.10.2021

Kalite Koordinasyon Kurulu İstanbul Barosu 2021 Yılı İç Tetkikleri Yapıldı

İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulu tarafından, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Gereği İstanbul Barosu 2021Yılı İç tetkikleri yapıldı.

İç Tetkiklere, İstanbul Barosu Kalite Danışmanı Mine Nazife MEMİŞLER, Kalite Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcıları Av. İbrahim ÖZTÜRK ve Av. Oktay AKMANER katılmışlardır.


07.09.2021 – 16.09.2021 tarihleri arasında yapılan iç tetkikler;

  • İstanbul Adliyesi Çağlayan Yerleşkesi’nde; Adliye sorumlusu, Danışma, Evrak kayıt, Disiplin, Avukat Hakları Merkezi, Şikâyet Servisi, Şikâyet ve Disiplin Avukatları, Kadın Hakları Merkezi Kadına Şiddeti Önleme Bürosu
  • Çağlayan CMK
  • Beyoğlu yerleşkesinde; Baro Müdürü, İdari İşler, Satın Alma, Bilgi İşlem, Merkez -Komisyon ve Kurullar Sekretaryası, Başkan Sekreteri ve CMK
  • SEM
  • Anadolu Adliyesi ve Yerleşkesi’nde; Adliye Sorumlusu, Evrak Kayıt, Adli Yardım, CMK, Yayın Kurulu
  • Bakırköy Yerleşkesi’nde;  CMK, Adli Yardım,

tetkik edildi.

İç tetkikler sırasında birim hedefleri, Covid-19 ile ilgili risk analizleri, organizasyon tanımları, süreç haritaları, faaliyetleri, ekipmanların bakımları, istatistikleri görüşüldü.

Pandemi sürecinde, birimlerin avukat, stajyer, vatandaş ve baro ile iletişiminin ve gereksinimlerinin aksamaması için azami derecede gayret gösterilerek, gerekli önlem ve tedbirler alındı. Bu tür öngörülemez haller için risk analiz değerlendirilmesi yapılarak iyileştirmeler sağlandı.

YAZDIR
Yükleniyor...