HABERLER
  • Son Güncelleme : 02.08.2021 08:24
  • Haber Giriş : 24.07.2021 11:23
  • Etkinlik : 24.07.2021

İstanbul Barosu Lozan Barış Antlaşması’nın 98. Yıldönümü Basın Açıklaması

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk tarihinin dönüm noktası” olarak adlandırdığı Lozan Barış Antlaşması, Kurtuluş Savaşının ardından Türk Devletinin uluslararası alanda siyasal, hukuksal ve ekonomik ilişkilerinin bağımsızlık temelinde kurulduğunun tescil edildiği, bugün de yürürlükte olan bir uluslararası belgedir.

LOZAN’da 20 Kasım 1922’de İsmet İnönü başkanlığında başlayan müzakereler, 2 Şubat 1923 günü kesilmiş, ancak. Türk Heyetinin kararlı tutumu karşısında 23 Nisan 1923 günü tekrar toplanan konferans sonucunda her biri ayrı konuları kapsayan 17 ayrı ekten oluşan LOZAN Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanmış  ve SEVR ortadan kaldırılmıştır.

Lozan bir siyasal bağımsızlık ve eşitlik belgesidir. Türkiye’yi bağımsız bir devlet olarak tanıyan ve bunu uluslar arası alanda tescil eden belgedir. Lozan antlaşmasından üç ay sonra da Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Lozan ticari, mali ve ekonomik açıdan bir bağımsızlık belgesidir.

Lozan Barış Antlaşmasının 24 Temmuz 1923’de imzalanmasıyla, Türk ulusu için yeni bir dönem ve çağdaş dünya ile bütünleşme süreci  başlamıştır.

LOZAN Barış Antlaşmasına göre:

•    Sınırlar: YUNAN SINIRI: Trakya'daki sınırımız; Meriç Nehrinin Talveg (nehrin en derin geçtiği farz edilen hat) çizgisi olarak benimsenmiştir. Karaağaç savaş tazminatı  tespit edilen sınır benimsenmiştir.7 Temmuz 1939 tarihinde Hatay’ın TC ili olmasıyla tamamlanmıştır.  IRAK SINIRI: Türkiye ile Irak'ın mandater devleti olarak İngiltere arasında yapılacak ikili görüşmelerle sınırın çözümlenmesi esasına bağlanmıştır. Milletler Cemiyeti Daimi Adalet Divanının kararı ile Musul-Kerkük ve Süleymaniye Irak'a bırakılmıştır.
 
•    Hukuk :Azınlıkların özel yaşam ilişkilerinde kendi cemaat hukuklarının geçerli olduğu belirtilmiştir. Ancak, 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu  Gerekçesinde belirtildiği gibi azınlıklar da Medeni Kanuna tabi olmuşlar ve ülkede hukuk birliği sağlanmıştır.

•    Eğitim : Azınlıklara kendi eğitim kurumlarını kurup işletme hakkı tanınmıştır. (Türkiye, 3 Mart 1924 tarihinde kabul ettiği "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile azınlık okulları, planlama, uygulama ve denetim açısından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlamıştır).

•    Azınlıklar: Rum, Ermeni ve Yahudiler Azınlık olarak tanımlanmıştır.

•    Din :Azınlıklara Türk kanunlarına aykırı olmamak şartıyla her türlü dinsel özgürlük tanınmıştır.

•    Patrikhane :Fener Rum Patriği'nin sadece Türkiye'de (İstanbul'da) bulunan Rum ortodoks kiliselerinin dini lideri olduğu belirtilmiştir. Patriğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve nüfus değişimine tabi olmayan Rumlar arasından seçilmesi esası getirilmiştir

•    KAPİTÜLASTONLAR: Adli, mali ve idari sahada yabancılara tanınan imtiyaz ve muafiyetler Antlaşmanın 28.maddesiyle bütün sonuçları ile birlikte kaldırılmıştır.

İstanbul Barosu olarak, Lozan Barış Antlaşmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz ve gerçek demokrasiyi, laik hukuk devletimizi savunmak yolunda mücadeleye devam ediyoruz.   

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

 

YAZDIR
Yükleniyor...