HABERLER
  • Son Güncelleme : 14.01.2021 14:39
  • Haber Giriş : 11.01.2021 19:06
  • Etkinlik : 11.01.2021

Rekabet Kurulu’nun Facebook/Whatsapp Hakkında Aldığı Soruşturma Açma ve Geçici Tedbir Uygulama Kararı Hakkında Açıklama

WhatsApp’ın, kullanıcılarına, kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacaklarını belirtmesi üzerine, Rekabet Kurulu, Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC’den oluşan Facebook ekonomik bütünlüğünün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak re’sen soruşturma açmıştır.

Rekabet Kurulu, söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimali bulunması sebebiyle 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir uygulama kararı almıştır.

Geçici tedbir kararına göre, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

Rekabet Kurulu, Facebook’un geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere uymaması durumunda, her gün için, Facebook’a karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan, bunun hesaplanması mümkün olmazsa karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Rekabet Kurulu tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin onbinde beşi oranında idarî para cezası verir.

4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi, Rekabet Kurulu’na davranışsal ve yapısal tedbir uygulama imkânı tanımaktadır. Eğer Rekabet Kurulu soruşturma neticesinde Facebook’un 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği sonucuna ulaşırsa, Facebook aleyhine davranışsal tedbirlere hükmedebilir. 4054 sayılı Kanun’a göre, yapısal tedbirlere, ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulabileceği için, davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde Facebook’a yapısal tedbirlerin uygulanması mümkün hale gelebilir. Yapısal tedbirler Facebook’un belirli faaliyetlerini yahut ortaklık payını ya da malvarlıklarını devretmesi şeklinde ortaya çıkabilir.

İSTANBUL BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI VE REKABET HUKUKU MERKEZİ

YAZDIR
Yükleniyor...