HABERLER
  • Son Güncelleme : 06.01.2021 15:10
  • Haber Giriş : 24.12.2020 12:01
  • Etkinlik : 24.12.2020

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Maddi Tazminata İlişkin Hükmünün İptali İçin Dava Açıldı

Maddi tazminat istemli davaların tamamen reddi halinde nispi yerine maktu ücret öngörülmesi, davanın kısmen reddi durumunda ise en çok davacı vekili için hükmedilecek vekalet ücreti kadar davalı vekili yararına ücrete hükmedilmesine ilişkin Türkiye Barolar Birliğince 24.11.2020 gün ve 31314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tebliğinin “Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret” başlıklı 13. maddesinin 3-4. fıkralarının iptali ile yürütmelerinini durdurulması için Danıştay’da dava açılmıştır.

 

İptali istenilen tarifenin 13/3-4. maddeleri:

“Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.”,

“Maddi tazminat istemli davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.”

YAZDIR
Yükleniyor...