HABERLER
  • Son Güncelleme : 26.08.2020 09:32
  • Haber Giriş : 21.08.2020 15:30
  • Etkinlik : 21.08.2020

“Sosyal Deney” Adı Altında Çocuk İstismarına İzin Verilmemelidir

Çocuk; bedensel ve psikolojik gelişimi gereğince özel korunması gereken bireydir. Bu amaçla gerek Anayasa (AY), gerekse Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (BMHÇS) çocuğun üstün yararı temel ilkesi esas alınarak çocuğu koruyucu düzenlemeler bulunmaktadır. BMÇHS’ye göre devletlerin; çocuğun her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için, yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alması gerekmektedir. Anayasa m.41/3 f. uyarınca “Devlet, çocukların her türlü istismardan ve şiddetten korunması adına gerekli koruyucu tedbirleri almak ve alınmasını sağlamakla yükümlüdür” Yine  çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunmakla da yükümlü kılınmıştır. Söz konusu haklar ayrımsız tüm çocuklar için geçerlidir

Bu doğrultuda son zamanlarda sosyal medya platformlarında “sosyal deney” adı altında genelde popülerlik kazanmak amacıyla, bilimsel içeriklere sahip olmayan ve özellikle çocuğun kişilik hakları ihlal edilerek, çocukların duygularının istismar edildiği bir kısım içeriklerin paylaşıldığı görülmektedir. Son örneklerinden biri de Diyarbakır’da çekilen sosyal deney başlıklı ancak “çocuk istismarı” özelliğine sahip paylaşımdır. Söz konusu videoda “tezgâh başında çalışan işçi çocuklar” ve “çocukların duygularını istismar eden” bir kişi görülmektedir. Çocuk ve ebeveynlerinin bilgisi ve onayına dair bir bilgilendirmenin yapılmadığı, çocukların güven duygusunu zedeleyebilecek söz konusu paylaşımın kamu gücünü temsil eden kişi ve kurumlarca da beğenilerek öne çıkarılması kabul edilemezdir. Videoda çok açık , çocuk istismarı söz konusudur.

Yine özellikle çocuklara dönük paylaşımlarda ebeveyn ve çocuk rızasının şekli olarak alınmasının yanında çocuğun üstün yararı dikkate alınarak yayının gerekliliği ayrıca  değerlendirilmelidir. Çocuğun kişisel verilerinin korunması için mevzuat geliştirilmeli, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek değiştirilmelidir. İçerik yaratıcılar çocuklarla çalışıp görüntülerini sosyal medyada paylaşacaklarsa bunu hem etik hem de hukuk kurallarına uygun şekilde yapmalıdır. Sosyal medya kullanıcıları ise bu tarz paylaşımları tekrar paylaşarak çocuğun istismarının yaygınlaşmasına katkıda bulunmamalıdır.

Çocuğu konu edinen tüm uygulamaların, çocuğun yüksek yararı çerçevesinde ve hukuka uygun olarak yapılması gerektiğini  ve aksine  içeriklerin, en fazla çocuklara zarar verdiğini bir kez daha  hatırlatıyoruz …20.08.2020

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi


 

YAZDIR
Yükleniyor...