HABERLER
  • Son Güncelleme : 07.08.2020 16:24
  • Haber Giriş : 27.07.2020 11:19
  • Etkinlik : 19.06.2020

Avrupa Konseyi’nden İstanbul Barosu’na Destek

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, çoklu baro sistemini ve baroların seçim sistemlerinde değişikliği öngören Avukatlık Kanunu değişikliğine ilişkin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinonic Buric’e bir mektup gönderdi. 24 Haziran tarihli mektubunda Moroğlu, baroları bölmeyi, ele geçirmeyi ve susturmayı hedef alan çoklu baro sistemini öngören yasa değişikliğinin, baroların insan haklarına yönelik mücadelelerinde hukukun üstünlüğünü gözetme anlayışında ortaya koydukları algının değiştirilmesine yönelik olduğunu ifade etti. Türkiye’deki 80 baronun mutlak iradesi ile bu yasa değişikliğine karşı çıkıldığına vurgu yapan Moroğlu, tüm baroların imzası ile yayınlanan ortak açıklamalara ve 19 Haziran tarihinde baro başkanlarının Ankara’ya yaptıkları savunma yürüyüşüne değindi. 22 Haziran tarihinde Ankara’ya ulaşan baro başkanlarının şehre girişinin polis barikatları ile engellendiğini belirten Başkan Yardımcısı Moroğlu, bu dönemde yaşanan sıkıntıları da dile getirdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric, İstanbul Barosu’na gönderdiği 7 Temmuz 2020 tarihli cevabi mektubunda, avukatların ve meslek örgütlerinin, insan haklarının korunmasında temel rol oynadıklarının ve bağımsızlıklarının tesis edilmesi konusunun titizlikle ele alınması gerekliliğinin altını çizdi. Avukatlık mesleğini ifa etme özgürlüğünün, herhangi bir ayrımcılık ve otoriteler ile kamudan herhangi bir uygunsuz bir müdahale olmaksızın, korunmasının ve teşvik edilmesinin, avukatlık mesleğini ifa etme özgürlüğüne ilişkin R(2000)21 sayılı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı’nın da esasını oluşturan temel ilkelerden olduğuna vurgu yapan Genel Sekreter Buric, bu konuyu takip etmeye devam edeceklerini, konu ile ilgili Venedik Komisyonu’ndan görüş istendiğini, görüşün ise Ekim ayında Venedik Komisyonu Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmesinin planladığını, görüşün hazırlanması çerçevesinde İstanbul Barosu ile irtibata geçileceğini belirtti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric’in 7 Temmuz 2020 tarihli mektubunun tercümesi:

Sayın Moroğlu,

Türkiye’de avukatları ve baroları düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin endişelerinizi ifade ettiğiniz 24 Haziran tarihli mektubunuz için teşekkür ederim.

Avukatlar ve meslek örgütleri, insan haklarının korunmasına katkıda bulunmada temel rol oynarlar ve bağımsızlıklarının tesis edilmesi noktasında dikkatli olmalıyız.

Avukatlık mesleğini ifa etme özgürlüğünün, herhangi bir ayrımcılık ve otoriteler ile kamudan herhangi bir uygunsuz müdahale olmaksızın, korunması ve teşvik edilmesi, avukatlık mesleğini ifa etme özgürlüğüne ilişkin R (2000)21 sayılı Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı’nın da esasını oluşturan temel ilkelerdir. Özellikle avukatların meslek örgütlerine ilişkin olarak, Avrupa Konseyi üye devletlerinin, avukatların, yerel, ulusal ve uluslararası örgütler kurmalarına, bu örgütlere katılmalarına izin verilmesini sağlamaları ve barolar ile avukatların diğer meslek örgütlerinin kendi kendini yönetir durumda ve otoritelerden ve kamudan bağımsız olmaları tavsiye olunur.
 
Söz konusu yasa değişikliği önerilerine dikkatimi çektiğiniz için teşekkür ederim. Türkiye’deki adalet sistemine ilişkin gelişmeleri daha genel hatları ile takip ettiğim gibi bu konuyu da takip etmeye devam edeceğim. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de 3 Temmuz’da bu soruna ilişkin yayınladığı açıklamadan görüleceği gibi, konu ile ilgilenmektedir. Kanundaki barolara ilişkin değişiklikler, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Denetleme Komitesi’nin  27 Mayıs 2020 tarihinde Venedik Komisyonu’ndan görüş istenmesinin ardından Komisyon tarafından değerlendirilecektir. Görüşün, 8-9 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Venedik Komisyonu Genel Kurul Toplantısında kabul edilmesi planlanmaktadır. Bu görüşün hazırlanması çerçevesinde İstanbul Barosu ile irtibata geçilecektir.

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu'nun Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinonic Buric’e gönderdiği mektup için tıklayınız.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'in İstanbul Barosu’na gönderdiği cevabi mektubu için tıklayınız.

 

YAZDIR
Yükleniyor...