HABERLER
  • Son Güncelleme : 01.07.2020 20:53
  • Haber Giriş : 01.07.2020 09:29
  • Etkinlik : 01.07.2020

İstanbul (Çağlayan) Adliyesi’ndeki Görevlendirmeler İçin Kesilen CMK Makbuzlarına Ek Evrakta (Duruşma Zaptı-Sorgu Zaptı) Mahkeme Onayı Gerekmeyecek

Bilindiği gibi Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yapılan zorunlu müdafi/vekil görevi yerine getiren avukatlarımızdan, bu görevleri sebebiyle hak edişlerinin ödenmesi aşamasında katıldığı ifade tutanağı, sorgu zaptı veya duruşma zaptının onaylı örneği istenmektedir. İstanbul’un büyük kısmında bu evrakı avukatlar Avukatlık Kanununun 56. maddesi gereğince aslı gibidir yapılabilmekte ise de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na (Çağlayan) hitaben kesilen makbuzlarda ise, Sulh Ceza Mahkemesi sorgu tutanakları ve duruşma zabıtlarının (elektronik imzalı olarak çıkması ve üzerinde ıslak imza bulunmaması sebebiyle) avukatlarca “aslı gibidir” yapılması kabul görmemekte idi. Bu sebeple avukatlarımız bu evrakı mahkeme kaleminden veya ön bürodan görevli memurlardan ıslak imza ile onaylatmaktaydı. Baromuzun bir süredir İstanbul Defterdarlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu sorun çözülmüş olup, 01.07.2020 tarihinden itibaren söz konusu mahkeme/hakimlik evrakına da avukatlarca “aslı gibidir” yapılabilecek, bu evrak için ayrıca mahkeme kaleminden veya ön büroda görevli memurlardan ıslak imza alınması gerekmeyecektir.

YAZDIR
Yükleniyor...