HABERLER
  • Son Güncelleme : 27.03.2020 16:57
  • Haber Giriş : 24.03.2020 16:00
  • Etkinlik : 24.03.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Başvurumuz Olumlu Sonuçlandı

Duyuru No.18

 

                      T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞINA
ANKARA                                                                                                                                                                                                                         16.03.2020İLGİ: Corona Virüs salgını nedeniyle beyanname verme, ödeme vb. mükellefiyetlerin ertelenmesi talebi hk.

Dünyada yaşanan corona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız olağanüstü dönem, kamu birimlerinin özel önlemler almalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu önlemlerin başarılı olabilmesi ise, öncelikle yurttaşların kamu bildirimlerine uygun davranmaları ile olasıdır.

Önerilen tedbirler arasında en güçlü talep, yurttaşların korunması bağlamında evlerinde bulunmalarını teşvik etmek olarak gelişmiştir. Özellikle de serbest meslek mensuplarının bu çalışma yöntemini benimsemiş olmaları ve yaygın olarak evden çalışmaları, amaçlanan neticelerin alınmasına katkı verecektir.

Ancak, - kısa bir dönem için de olsa - bu çalışma şeklinin doğurduğu en önemli sonuç, tahsilat yapılmasındaki güçlük ile bu tahsilatlara bağlı ödemelerin yapılamamasıdır. Meslektaşlarımız, bu çalışma şeklini yoğunlukla benimseyen ve uygulayan konumunda bulunmakla, anılan yakınmanın da odağındadır.

Bu bağlamda, yaşamakta olduğumuz olağanüstü dönemin aynı zamanda vergi ve prim ödeme dönemi olması karşısında;

a. Mart ayı sonuna kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilmesi ve ilk taksitinin ödeme süresinin uzatılmasını,
b. Keza KDV beyannamesi ve ödemesi için de aynı uzatmanın yapılmasını,
c. Bağ-Kur ve SGK prim ödemeleri için erteleme yapılması bağlamında, gerekli girişimlerin Bakanlığınız öncülüğünde gerçekleştirilmesini,
d. Aynı dönemde Bankaların kredi ödemeleri için de yaşanacak güçlüklerin değerlendirilmesi suretiyle, Bankalar Birliğinin ortak bir karar oluşturmasını sağlayacak girişimlerde bulunmanız hususlarını takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Av.Mehmet Durakoğlu
İstanbul Barosu Başkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24 Mart 2020 tarihli duyurusu için tıklayınız.

YAZDIR
Yükleniyor...