HABERLER
  • Son Güncelleme : 25.03.2020 15:13
  • Haber Giriş : 16.03.2020 16:44
  • Etkinlik : 16.03.2020

Adalet Bakanlığına Sürelerle İlgili Başvurumuz

Duyuru No.5

 

ADALET BAKANLIĞINA
ANKARAİLGİ: Adli ve İdari Yargıda sürelerin durdurulması hk.

Yaşamakta olduğumuz Corona Virüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi, görece ciddi sonuçlar doğuracaktır.

Bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş, kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Şirketlerin bu yeni çalışma sistemleri nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurmaktadır. Keza, evvelce Mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi de aynı sakıncaları içermektedir.

Bu kapsamda, süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, adli ve idari yargıda olağanüstü dönem sona erinceye kadar tüm sürelerin durdurulmuş sayılacağına dair gerekli hukuki düzenlemenin yapılması ve acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla.


Av. Mehmet Durakoğlu
İstanbul Barosu Başkanı

YAZDIR
Yükleniyor...