HABERLER
  • Son Güncelleme : 13.02.2020 16:56
  • Haber Giriş : 15.02.2020 13:11
  • Etkinlik : 17.02.2020

İzmir İktisat Kongresi’nin Önemi

17 Şubat 1923

İSTANBUL BAROSU

Basın Bülteni

Lozan Barış görüşmelerinin kesintiye uğradığı ve henüz Cumhuriyetin ilan edilmediği bir tarihte Mustafa Kemal ülkenin Ekonomik Kalkınması için amaç ve yöntemlerin saptanacağı İktisat Kongresinin toplanmasını istedi.

17 Şubat - 4 Mart 1923’te yapılan İzmir İktisat Kongresi’ne işçi, çiftçi, tüccar, sanayici 1135 temsilci katıldı.

Kongre sonunda Misak-ı İktisadî oy birliğiyle benimsendi.

            Ekonomi Andı olan misakın özü şöyleydi:

   -Ekonomide bağımsızlıktan fedakârlık edilmemeli.

   -Öncelikle millî kaynaklar değerlendirilmeli.

   -Yabancı sermaye zararlı olmayacak şekilde gelebilir.

   -Büyük devletlerin boyunduruğu altına girilmemeli.

   -Üretici, sanayici, ihracatçı desteklenmeli.

   -Çiftçiye kredi verilerek, girişimciler teşvik edilmeli.

   -Kredi ve teşvikleri kurulacak millî banka üstlenmeli.

   -Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalı.

   -Dış rekabete dayanabilmek için sanayi toplu ve bütün olarak kurulmalı.

   -Demiryolu inşaatı programa bağlanmalı.

   -İş erbabına amele değil, işçi denilmeli.’

”Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa  meydana gelen zaferler payidar olmaz.”                                                                      Mustafa Kemal – 17 Şubat 1923

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

YAZDIR
Yükleniyor...