HABERLER
  • Son Güncelleme : 14.02.2020 09:39
  • Haber Giriş : 12.02.2020 16:37
  • Etkinlik : 11.02.2020

Blokzinciri, Kripto Paralar ve Akıllı Sözleşmelerin Banka ve Finans Hukukuna Etkileri

İstanbul Barosu Banka ve Finans Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Blokzinciri, Kripto Paralar ve Akıllı Sözleşmelerin Banka ve Finans Hukukuna Etkileri’ konulu panel, 11 Şubat 2020 Salı günü saat 09.00 – 19.00 arasında baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, Banka ve Finans Hukuku Komisyonunun kripto paralar, blokzinciri ve akıllı sözleşmeleri de kapsayan çok ayrıntılı ve çok önemli bir program sunduğunu söyledi.

Ülkemizde son yıllarda uygulanan yanlış hukuk politikalarından avukatlık mesleğinin nitelik olarak olumsuz etkilendiğini, 90’ı aşkın hukuk fakültesinden mezun olanların hepsinin hukukun klasik mesleklerinden olan hakimlik, savcılık, noterlik ve avukatlık mesleğini yapabildiği ülkemizde sadece avukatlığın hiçbir elemeye tabi tutulmadan yapılabildiğini belirten Naipoğlu, son 10-15 yılda Türkiye’de ihtiyacın çok ötesinde avukatın mesleğe dahil olması nedeniyle talebin çok üzerinde avukat oluştuğunu vurguladı. Bu durumun oluşmasında hukuk fakültesi enflasyonunun yanı sıra avukatların özellikle son 30 yılda ortaya çıkan hukuki ihtiyaçlara göre uzmanlaş(a)mamaları ve avukatlık ortaklıklarının sayısının sınırlı sayıda kalması neticesinde kurumsallaşamamaları sonucunda şirketlerin kuruluşu ve genel kurullarının yapılması, dış ticaret ve gümrük işlemleri, vergi uyuşmazlıkları, sigorta ve göçmenlik işlemleri gibi gelişmiş hukuk devletlerinde avukatların başaktör olduğu birçok iş alanını büyük oranda başka meslek mensuplarına terk etmiş olmalarının etkisi bulunduğunu ifade etti.

Avukatların meslekte başarılı olmaları için en az bir konuda uzmanlaşmalarının ve o konunun uluslararası boyutunu takip edebilmek için iyi İngilizce bilmelerinin zorunluluğuna vurgu yapan Naipoğlu, avukatların örneğin yeni çıkan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, blokzinciri ve kripto para, yapay zeka veya akıllı sözleşmeler gibi gelişmelerin içinde ve merkezinde olmaları gerektiğini bildirdi.

Bu tür yenilikçi panellerin meslektaşlarımız arasında farkındalık yaratması bakımından önemli olduğunu belirten Naipoğlu, Salı gününün duruşma günü olması nedeniyle panele katılamayan meslektaşlarımızın programı Baro Tv’de yayınlandığında izleme imkanı yakalayacaklarını hatırlattı. Panelde sadece avukatların değil, konuyla ilgili diğer meslek grupları olan dış ticaret, bilişim ve yazılım uzmanı katılımcıların bulunmasından duyduğu memnuniyeti belirten Naipoğlu, bu başarılı panelin hazırlanmasında emeği geçen herkese özellikle de son üç dönemde komisyona başkanlık yapmış olan sırasıyla Av. Ayça Aktolga Öztürk, Av. Emre Çotuksöken ve Av. Ece Ildır’a paneli takım çalışmasının güzel bir örneğini sergileyerek birlikte hazırlamalarından ötürü teşekkür etti.

Banka ve Finans Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ayça Aktolga Öztürk, kripto paralar, blokzinciri ve akıllı sözleşmelerin meslektaşlarımıza çok yeni alanlar açtığını söyledi.

 Kripto paralar, blokzinciri ve akıllı sözleşmelerin banka ve finans hukukunu oldukça etkileyecek durumda olduğunu belirten Öztürk, “Her türlü gelişmenin öncelikle finans hukuku alanında yapıldığını görüyoruz. Finans hukuku ile uğraşanlar hemen hemen bütün hukuk dallarıyla ilgilenmek zorunda” dedi.

Ayça Aktolga Öztürk, konuşmasında, program içeriği hakkında bilgi verdi, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarından sonra panel oturumlarına geçildi. İlk oturumu Av. Dr. Hülya Üstünkaya yönetti. Bu oturumda Bilişim Uzmanı Ali Karakaya ve Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Ozan Yurtseven, blok zinciri teknolojisi, kripto paralar ve akıllı sözleşmeler konusunda tanıtıcı bilgiler verdiler.

Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay’ın yönettiği ikinci oturumda, blokzinciri teknolojisi, kripto paralar ve akıllı sözleşmelerin bankacılık mevzuatı ve uygulamalarına etkisi ele alındı. Bu oturumda Abdurrahman Özalp Akreditif ve Ticaretin Finansmanı’, Av. Yusuf Küçük, ‘Mevduat Ürünleri ve Tüketici Kredileri Açısından Akıllı Sözleşmeler’, Av. Yaman Çelik, ‘Genel Kredi Sözleşmesi ve Buna Değer Ürünlerin Blokzinciri Teknolojisi Bakımından Değerlendirilmesi’ konulu sunum yaptı.

Gazeteci - Yazar Erkan Öz, bitcoinin bir çeşit sanal merkez bankası görevi yaptığını, araç, gereç, personel, kira ve diğer giderlerden tasarruf sağlayarak hizmeti çok ucuza getirdiğini söyledi.

Blokzinciri teknolojisi, kripto paralar ve akıllı sözleşmelerin ödeme araçları ve sistemleri mevzuatına ve uygulamalarına etkisi konusunun ele alındığı üçüncü oturumu Dr. Öğretim Üyesi Mete Tevetoğlu yönetti. Bu oturumda Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk, ‘6493 Sayılı Mevzuat Kapsamında Kripto Paraların Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri İle İlişkisi’, BKM İş Geliştirme Direktörü Özge Çelik, ‘Ödeme Sistemlerini Geleceği’, Av. Emre ÇotuksökenElektronik Çek, E-İpotek Kavramlarının Blokzinciri Teknolojisine Uyarlılığı’, Av. Ece Ildır, ‘Ödeme Sistemleri ve Kart Uygulamalarında Blokzinciri Kullanımı, Regülasyon Bariyerleri ve Öneriler’ konulu bildiri sundu.  İzzet Metcan, ödeme sistemi konularını uygulamacı gözüyle değerlendirdi.

Blokzinciri teknolojisi, kripto paralar ve akıllı sözleşmelerin sermaye piyasası mevzuatına ve uygulamalarına etkisi konusunun ele alındığı dördüncü oturumu Prof. Dr. Veliye Vanlı yönetti. Bu oturumda Dr. Öğretim Üyesi Mete Tevetoğlu, ‘Bankacılık ve Sermaye Piyasası Hukuku Perspektifinden Bitcon Davaları’, Dr. Öğretim Üyesi Argun Karamanlıoğlu, ‘Kitle Fonlaması ve SPK 111-35/A.1 Sayılı Tebliğe İlişkin Bazı Tespitler’, Av. Mahir Kubilay Dağlı, ‘Akıllı Sözleşmelerin Yatırım Ürünleri ve Hisse Senedi Kredilerine Etkisi’, Av. Ayça Aktolga Öztürk, ‘Kripto Paraların Sermaye Piyasası Mevzuatına Etkisi ve Uluslararası Mevzuata İlişkin Örnekler’ konulu sunumu gerçekleştirdi.

Blokzinciri teknolojisi, kripto paralar ve akıllı sözleşmelerin MASAK mevzuatına ve uygulamalarına etkisinin ele alındığı beşinci oturumu Dr. Öğretim Üyesi Sami Karabıyık yönetti. Bu oturumda, Av. Erkan Tercan, ‘Dijital Kimlik Konusunun MASAK Mevzuatına Etkisi’, Atakan Sarı, ‘Kripto Para Piyasalarında Karapara Aklamayı Önleyici Uygulamalar’ konulu bildiri sundu.

Blokzinciri teknolojisi, kripto paralar ve akıllı sözleşmelerin diğer hukuk dalları açısından mevzuata ve uygulamalara etkisi konusunun ele alındığı panelin altıncı oturumunu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu yönetti. Bu oturumda, Dr. Öğretim Üyesi Sami Karabıyık, ‘Akıllı Sözleşmelerin Sağlık Sektörüne etkisi’, Av. Dr. Hülya Üstünkaya, ‘Kanunlar İhtilafı Bakımından Kripto Para, Blokzinciri ve Akıllı Sözleşmeler’, Av. Gülçin Dere, ‘Rekabet Hukuku Açısından Blokzinciri Teknolojisinin değerlendirilmesi’ konulu sunum yaptı.

Oturum sonlarında soru/cevap bölümü uygulandı ve konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi sunuldu.

 


 

YAZDIR
Yükleniyor...