HABERLER
  • Son Güncelleme : 13.02.2020 11:27
  • Haber Giriş : 10.02.2020 09:15
  • Etkinlik : 10.02.2020

Kadın Hakları Adli Yardım Eğitim Seminerleri kitaplaştırıldı

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezinin Adli Yardım Birimi ile yaptıkları koordineli çalışmalar sonucu düzenlenen meslek içi eğitim seminerleri kitap haline getirildi.

Adli yardım eğitiminde anlatılan konuları, güncel gelişmeleri ve ilgili yargı kararlarını içeren bu kitap meslektaşlarımızın yararına ücretsiz olarak dağıtılmak üzere hazırlandı.

Kitabın Önsöz’ünü yazan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmanın ve adalete erişimde eşitliği sağlamak üzere, yeterli ekonomik olanağı bulunmayanlara nitelikli hukuki destek verebilmenin Adli Yardım Eğitiminin temel amacı olduğunu vurguladı.

Kadınların yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi ve adalete erişimlerinde güçlendirilmesiyle kadınları mağdur eden ayrımcılıkların, şiddetin, insan hakları ihlallerinin önlenmesi mümkün olabileceğinin altını çizen Durakoğlu, “Kadın erkek eşitliğinin sağlanması mücadelesi aslında bir demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma mücadelesidir” dedi.

Adli Yardım Bürosunca görevlendirilecek avukatların kadın haklarına ilişkin uluslararası Sözleşmeler ile başta Medeni Kanunun Aile Hukuku ve Miras Hukuku bölümü ve kadına yönelik şiddetle ilgili yasal düzenlemeler konularında güncel gelişmeleri de içeren meslek içi eğitim programlarını özenle sürdürüldüğünü belirten Durakoğlu, bu çalışmaların ve yayının yararlı olacağı umuduyla, seminerlerde katkı veren eğitimcilere ve adli yardım sürecinde mücadeleyi üstlenen tüm meslektaşlara teşekkür etti.  

İstanbul Barosu Adli Yardım Başvuru ve irtibat numaralarının da yer aldığı kitapta hukukçu akademisyenler, yargıçlar, adli tıp uzmanları, psikologlar ve avukatların yaptıkları sunum konuları şöyle:   

 

Av. Nazan MOROĞLU.

Kadının İnsan Haklarına Yönelik Uluslararası Sözleşmeler

 

Av. Aydeniz ALİSBAH TUSKAN

Toplumsal Cinsiyet, Toplumda Kadına Biçilen Roller, Çözümleri ve

Kadınların Adalete Erişiminde İstanbul Barosu’nun Rolü

 

Av. Hale AKGÜN

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadelede

Kanunlarımızdaki Hukuki Düzenlemeler

 

Av. Aylin MORALIOĞLU

Adalete Erişimde Adli Yardım

 

Av. Nazan MOROĞLU

Türk Medeni Kanunu’nda Mal Rejimleri

 

Prof. Dr. Suat SARI

Slaytlarla Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

 

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU

Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

 

Prof. Dr. Oğuz POLAT

Kadına Yönelik Şiddet Olgularına Multidisipliner Yaklaşım

 

Prof. Dr. Nevzat ALKAN

Kadına Yönelik Şiddete Adli Tıp Yaklaşımı

 

Psikolog Neşe Doğan YÜKSEL

Erkek Kadına Şiddet Uyguladığı İçin Aşağılanacağını Bilse Şiddet Azalır mı?

 

Av. İzzet DOĞAN

Boşanma Sebepleri

 

Kitabın son bölümünde Yargıtay ve Aile Mahkemesi kararları, genelgeler ve formlar bulunuyor.

 


 

YAZDIR
Yükleniyor...