HABERLER
  • Son Güncelleme : 04.02.2020 15:48
  • Haber Giriş : 04.02.2020 18:56
  • Etkinlik : 05.02.2020

LAİKLİK SAVUNMASIZ BIRAKILAMAZ

İSTANBUL BAROSU

Basın Bülteni

         Laiklik İlkesine 84 yıl önce 5 Şubat 1937 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer verilmiştir. Laiklik 1961 ile 1982 Anayasalarında da Cumhuriyetimizin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri arasında yer almıştır.

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngörmesinin yanında, laiklik aynı zamanda aklın, bilimin ve ulusal egemenliğe dayanan hukuk kurallarının temel alındığı bir yaşam biçimidir

Ancak son yıllarda giderek hızlanan bir şekilde laiklik ilkesinin göz ardı edildiği görülmektedir. Ülkeyi yönetenlerce eğitimden aile yaşamına, ticaretten siyasete her alanda laiklik ilkesi adeta yok sayılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi yayın organı olan Resmi Gazetede 14 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan son örnekte ise finansal işlemlerde dini hükümlerin, ülkede resmi uygulama alanına sokma girişimi yaşanmıştır.

Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçilerin”  tüm görev ve sorumluluklarınıFıkhi İlke ve Kurallarına Uygunluk Esasına” dayandıran kararının Resmi Gazetede yayımlanması, ülkemizde hukuk birliğinin yok sayılmasına,  Anayasanın ihlal edilmesine yol açılmıştır.

         Devletin devredemeyeceği temel görevlerinden olan laik bilimsel eğitimin göz ardı edilmesi, toplumun hafızasına ‘taciz’ ve ‘istismar’ kelimeleriyle kodlanan Vakıflarla Milli Eğitim Bakanlığınca işbirliğinde Protokolleri yapılması laik Cumhuriyetimizin geleceği açısından endişe vericidir.

İstanbul Barosu olarak, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, laik hukuk devleti ilkelerine hiç ödün vermeden kararlılıkla sahip çıkacağımızı ve aydınlık günlere ulaşana kadar mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

YAZDIR
Yükleniyor...