HABERLER
  • Son Güncelleme : 30.01.2020 08:50
  • Haber Giriş : 31.01.2020 16:26
  • Etkinlik : 30.01.2020

İnsan Hakları Odağında Hukuk Güvenliği

İstanbul Barosu 2002-2008 dönemi başkanı Av. Kazım Kolcuoğlu, aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikle anıldı. Baromuz Staj Eğitim Merkezince düzenlenen Kolcuoğlu’nu anma etkinliği, 30 Ocak 2020 Perşembe günü saat 17.30’da baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

Bir insan hakları savaşçısı olan Kazım Kolcuoğlu adına düzenlenen etkinlikte ‘İnsan Hakları Odağında Hukuk Güvenliği” konulu panel düzenlendi. Ayrıca SEM Yürütme Kurulunca stajyer avukatlar arasında düzenlenen makale yarışmasında dereceye giren stajyer avukatlara plaketleri verildi.

Toplantının başlangıcında Kazım Kolcuoğlunun yaşamından kesitlerin sunulduğu bir video gösterimi sunuldu. Daha sonra İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Kolcuoğlu için duygu yüklü bir konuşma yaptı. Konuşmasının bazı bölümleri şöyle:

“İki yıl önce bugün kaybettik onu. O yürek duruncaya kadar eşitlik temellerinde yükselen yeni bir dünyanın kavgasıyla bütünleşmişti. Bu değerler için mücadele etti. Ana hedefi hiç kaybetmeden yürüttüğü mücadele demokrasi, eşitlik ve özgürlük adına konulan tuğlalar gibiydi”.

“Onu Baro başkanlığına getiren savaşımcı geçmiş, baro tarihinin genlerinden kopmadan taşıması gereken değerlerine sadakatle bağlı kılmıştır. Hak temelli mücadelenin odağında, başında bulunurken çok az kişide bulunan geçmişi, onun pusulası olmuştur. Eşitlik algısının haksızlığa tahammül göstermeyen naturası baronun işleviyle onu bütünleştirebilmişti. Kazım Kolcuoğlu adının baro çalışmalarındaki en belirgin kalıtı güven duygusudur. Onun başkanlığı başından itibaren güven duygusunu aşılamış ve bitirdiğinde de İstanbul Barosu sadece avukatlar nezdinde değil yurttaşlar nezdinde de önemli bir güven unsuru olmaya dönüşmüştür”.

“Kumpas davalarının başlangıcı onun başkanlık dönemine rastlar. Bir yandan cemaat konusundaki öngörüsü, diğer yandan da davaların içeriğine ilişkin bir hukuk kurumu olarak İstanbul Barosunun beyanları tarihe düşülmüş en önemli notlardır. İstanbul Barosunun hak ihlalleri konusunda güvenilir bir liman konumuna gelebilmesi de aynı güven duygusunun bir sonucudur”.

“Kazım Kolcuoğlu için baro yaşamın soluğudur. Yılmaz bir demokrasi mücadelesinin öncüsü olmuştur. Onun baro başkanlığı dönemleri bu geçmişin herkesin kolayca anlamasına yardımcı olmuş, sakin, kararlı duruşun alt yapısını oluşturmuştur”.

“Baroyu sadece bir meslek örgütü değil, baskı grubu olarak çok daha etkin noktalara taşınabileceği inancını kendisinden sonra gelenlere de anlatabilmiştir.  Genç meslektaşlarına giydirdiği cübbenin onların omuzlarına yüklediği en taşınası sorumluluk olduğunu anlatırken verdiği ruhsatları da anlamlandırmıştır”. 

“Bir kuşağın bize ders verip ödev bırakın kişiliğiydi Kazım Kolcuoğlu… Bu yönüyle çok da farklıydı. Bu ödül şimdi bile hala çok üzüyorsa bizi, ona yüklediğimiz değerlerin de azar azar yok olduğunun fark edilmesidir aslında o giderken. Bu değerler onunla gitti. Ona söz verdik biz giderken. Onun değerlerinde yaşayıp teslim olmadan başka değerlere ve hep taşıyarak bayrağı yaşatacağız inadına. Onu unutmayacağız. Ona gerçekten minnettarız. Işıklar içinde uyusun!”

Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Elif Görgülü de konuşmasında “Değerli başkanımız Kazım Kolcuoğlu dokunduğu her insanda iz bırakmış, verdiği mücadeleler çerçevesinde tüm meslektaşları için ilham kaynağı olmuş örnek bir hukukçu, örnek bir insandı. Herkes için daima yol gösterici, bizler için şaşmaz bir pusula olmuştur” dedi. 

Görgülü, Kolcuoğlu’nu anma etkinliği çerçevesinde, ‘İnsan Hakları Odağında Hukuk Güvenliği’ paneli ve stajyer avukatlar arasında açılan makale yarışmasının hazırlık çalışmaları konusunda bilgi verdi. Daha sonra panel oturumuna geçildi.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu, hukuk güvenliği konusunu ele aldı. Hukukun asgari standartlar rejimi olduğunu belirten Katoğlu, hukuk güvenliği olmadığı zamanlarda hukukun tehdide dönüştüğünü söyledi.

Ülkemizde temel kanunlarda pek çok değişikliklerin yapıldığını hemen hemen her gün bir yasa değişikliği ile karşılaştıklarını belirten Katoğlu,”Hatta o kadar ki, bir kanunu değişikliği daha yürürlüğe girmeden yeniden değişikliğe uğruyor. Bu da insanlarda huzursuzluk yaratıyor’ dedi.

Yasalarda yazılandan farklı olarak yapılan uygulamalarla hukuk güvenliğinin sarsıldığını belirten Tuğrul Katoğlu, yasama tekniği konusunda da sorunlar yaşandığını bildirdi. Suç ve cezalarda kanunilik ilkesinin ihlal edildiğini hatırlatan Katoğlu, konuya ilişkin AİHM kararlarına atıfta bulundu.  Katoğlu konuşmasında OHAL kararnameleri, kişi özgürlüğü ve güvenliği, adil yargılanma hakkı, zaman aşımı ve cezasızlık konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğçe Duygu Köksal, adil yargılanma kapsamında hukuk güvenliği konusunu ele aldı. Türkiye’nin OHAL yasal olarak bitmiş görünse bile OHAL zihniyetinin kararnamelerle devam ettiğini belirten Köksal, AİHM kararlarında da bunları görmenin mümkün olduğunu söyledi. Adil yargılanma açısından bakıldığında usuli garantilere uyulmadığının görüldüğünü belirten Köksal, kanun devleti, ya da polis devletine doğru bir gidiş bulunduğunu bildirdi.

Kanun maddelerinin mükemmelliğinden çok uygulamanın önem taşıdığına vurgu yapan Köksal, savunma hakkı bakımından hukuk güvenliğinin sağlanamadığını, yasa yapımında ve uygulamasında özgürlük ve güvenlik dengesinin kurulamadığını anlattı. Köksal hukuk güvenliği açısından kanunilik ilkesi, usule uygunluk ve hâkimin tarafsız olması gerektiğinin altını çizdi.

Panele sunumlarının tamamlanmasından sonra Kazım Kolcuoğlu’nun eşi Şengül Kolcuoğlu, Oğlu Av. Umut Kolcuoğlu, Kazım Kolcuoğlu’nun kardeşleri Kasım ve Süleyman Kolcuoğlu sahneye davet edildi. Kolcuoğlu ailesi, makale yarışmasında birincilik ödülünü paylaşan Stajyer Avukat Ezgi Hazal Özhan, Stajyer Avukat Günce Yurdakul, ikincilik ödülünü kazanan Stajyer Avukat Sıla Er, üçüncülük ödülünü kazanan Stajyer Avukat Zülfikar Emin Baran’a plaket verdi.

Kazım Kolcuoğlu için düzenlenen etkinlikte İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyeleri, avukatlar ve Kolcuoğlu’nun yakınları hazır bulund

YAZDIR
Yükleniyor...