HABERLER
  • Son Güncelleme : 28.01.2020 11:50
  • Haber Giriş : 29.01.2020 12:08
  • Etkinlik : 28.01.2020

28 Ocak Veri Koruma Günü

İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonunca, 28 Ocak Veri Koruma Günü nedeniyle düzenlenen panel, 28 Ocak 2020 Salı günü saat 09.30’da bromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

Komisyon Başkanı Av. Hasan Selçuk Turan’ın açılış konuşmasından sonra panel oturumlarına geçildi. Panelin ilk konuşmacısı olan Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Halime Albayrak Akdeveci, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuattaki gelişmeleri anlattı. 28 Ocak 1981’de 108 nolu sözleşmeyle kişisel verilerin korunmasına ilişkin resmi mevzuatın hayatımıza girdiğini belirten Akdeveci, 2004, 2006’da mevzuatta bir takım değişikliklerin yapıldığını, 24 Mart 2016’da da Kişisel Verilerin Korunması Kanununun çıktığını bildirdi. Kurulun aldığı ilke kararlarından da bahseden Akdeveci, Kurulun verdiği ihlal kararlarının elektronik ortama alındığını ve 2020’de uygulanacak cezaların artırıldığını sözlerine ekledi.

Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Genel Sekreteri Av. Burak Dağıstanlı, KVKK ile GDPR arasındaki temel farklar üzerinde durdu. Konunun kısa tarihçesini anlatan Dağıstanlı, kişisel veriler için ilk kez Almanya’da Hessen Federe Devletinde koruma yasası çıkarıldığını, Türkiye’de 2010’da yapılan Anayasa değişikliğinde anayasaya konulan 20. Madde ile kişisel verilerin anayasal güvenceye kavuşturulduğunu, 2016 yılında ise Kişisel Verilerin Korunması Kanununun çıkarıldığını bildirdi. Dağıstanlı, KVKK ile GDPR arasındaki farkları yer bakımından, tanımlar, ilkeler, hukuka uygunluk sebepleri, özel nitelikli kişisel veriler ve ilgili kişi hakları açısından değerlendirdi.

Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, bağlayıcı kurumsal kurallar üzerinde durdu. Bağlayıcı kurumsal kuralların ortaya çıkışı, davranış kuralları ve uluslar arası paylaşım ilkeleri hakkında bilgi veren Dülger, özellikle paylaşım kuralları çerçevesinde 8 önemli ilkenin altını çizdi. Bağlayıcı kurumsal kuralların işlevleri üzerinde de duran Dülger, veri paylaşımı, hesap verilebilirlik, veri gizliliği yönetimi farkındalık ve kişisel verilerin korunması hakkında değerlendirmeler yaptı.

İkinci oturuma rahatsızlığı nedeniyle katılamaya Av. Sezen Yankı Esen’in ‘Elektronik Ticari İleti, KVKK, İYS ve Fişleme’ konulu sunumuna Av. Hasan Selçuk Turan yardımcı oldu. Elektronik ticareti düzenleyen yönetmelik hakkında bilgi veren Turan, ETK’nın KVKK’dan önce yayınlandığını, ETK’nın KVKK’ya göre daha anlaşılır olduğunu söyledi. İki mevzuatı karşılaştıran Turan, ETK’nın özel, KVKK’nın genel bir düzenleme olduğunu bildirdi. Turan, İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) de eleştirilerde bulundu.

Toplantının son konuşmacısı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir, KVKK uygulamasında insan kaynaklarında yaşanan sorunlar üzerinde durdu. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin batı Avrupa uygulamasıyla, Türkiye uygulamasındaki farklılıklara dikkat çeken Özdemir,  batı Avrupa uygulamasını onların anladığı ve yorumladığı şekilde uygulamadığımız sürece sorunlardan kurtulmanın mümkün olmadığını bildirdi. KVKK uygulamasında aydınlatmanın önem taşıdığının altını çizen Özdemir, açık rızanın her şeye uyarlanamayacağını, Türk Ceza Kanununun 135-140 maddelerinin yeniden yazılması gerektiğini söyledi. Kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken ilkeleri sıralayan Erdem Özdemir, işlemin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, doğru ve güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, ilgili mevzuatın öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sunumların tamamlanmasından sonra soru/cevap bölümüne geçildi.

YAZDIR
Yükleniyor...