HABERLER
  • Son Güncelleme : 24.01.2020 15:30
  • Haber Giriş : 20.01.2020 16:08
  • Etkinlik : 17.01.2020

Kat Mülkiyeti Hukuku Semineri

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonunca düzenlenen ‘Yönetim Planı, Ortak Alan, Yer ve Tesisler, Kat Malikleri Kurulu Toplantıları’ konulu seminer, 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 14.00’de baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

Sunumunu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Ayça Evcimik Kaya’nın yaptığı seminerin açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, ilklerin barosu olan İstanbul Barosunun Kat Mülkiyeti Komisyonunu kurarak da öncülüğünü pekiştirdiğini söyledi. Naipoğlu, Türkiye’de ilk kez İstanbul Barosunda kurulan bu komisyonun kuruluşunda Av. Mustafa Şeref Kısacık’ın önemli payı bulunduğunu bildirdi. Avukatlık mesleğinin geleceği ile ilgili ciddi sorunların olduğunu, hukuk fakültelerinin sayısındaki artışla birlikte avukat sayısının hızla artması karşısında iş olanaklarının aynı tempoda artmamasının sorun yarattığını belirten Naipoğlu, “Bu soruna çözüm bulmanın bir başka yöntemi de, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu demokrasilerde avukatlarca yapılan birçok hukuki işlemin, avukatlıkta uzmanlaşmanın olmaması nedeniyle vaktiyle başka meslek mensuplarına bırakılan işlerin avukatlarca yapılmaya başlanmasıdır. Şirket kuruluşu ve genel kurulların yapılması, gümrük ve vergi ile ilgili hukuki ihtilafların halli ile gayrimenkul alım satımı işlemleri buna örnek olarak verilebilir. Kat mülkiyeti hukuku ile ilgili olarak da, tapuya işlenen ve tüm kat malikleri için bağlayıcı olan sözleşme niteliğindeki yönetim planlarının hazırlanması ve kat malikleri kurulu toplantılarının yapılması gibi işler, avukatlar için yeni iş alanlarının yaratılması bakımından önemli bir olanak gibi görünüyor. Sonuç olarak biz avukatların mutlaka kendi alanlarımıza sahip çıkmamız ve bunun için de ağırlıklı olarak hangi hukuk alanında faaliyet gösteriyorsak kendimizi o konuda çok iyi yetiştirip, uzman olmamız gerekiyor” dedi.

Açılışta konuşan Kat Mülkiyeti Komisyonu Başkanı Av. Mustafa Şeref Kısacık, kat mülkiyeti alanının önemine vurgu yaptı ve bu konuda yapılan seminerlerin büyük ilgi görmesini bilgi açlığına bağladı. Yürürlükteki Kat Mülkiyeti Yasasının yetersizliği üzerinde duran Kasacık, bu kanunda pek çok boşluğun bulunduğunu, bunların uygulamada sorun yarattığını, Türkiye’de kat mülkiyeti sorunlarını çözecek bir ihtisas mahkemesinin bulunmadığını bildirdi. Yapılan tüm eğitimlerin bir farkındalık oluşturmaya yönelik olduğunu belirten Kısacık, bu seminerlerle sağlıklı bir Kat Mülkiyeti Yasasının alt yapısının oluşturulmaya çalışıldığını anlattı.

Açılış konuşmalarından sonra Şeref Kısacık’ın yönettiği oturumlara geçildi.

İlk oturumda konuşan Av. Mustafa Aydın Özyirmidokuz, yönetim planı hazırlanırken dikkat edilecek hususlar üzerinde durdu. Yönetim Planının daha inşaat başlamadan hazırlanması gerektiğini vurgulayan Özyirmidokuz, Yönetim Planının bağlayıcı bir belge olduğunu ve değiştirilmesinin çok zor olduğunu söyledi. İnşaatla ilgili davada hâkimin ilk başvuracağı belgenin yönetim planı olduğunu vurgulayan Özyirmidokuz, her türlü yapı için ayrı bir yönetim planı hazırlanması ve bu planın avukat tarafından hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

İkinci konuşmacı Av. Neriman Evin Cemiloğlu, yönetim planının kapsamı, hazırlanması ve tapuya işlenmesi konusunu ele aldı. Yönetim Planının Kat mülkiyeti Yasası 28. Maddeye uygun olarak hazırlanması için yapılması gereken çalışmaları anlattı. Yönetim Planının kat malikleri arasındaki hukuksal ilişkiyi düzenlediğini belirten Cemiloğlu, yönetim planı kat mülkiyetinin en önemli belgesi olduğunu, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamayacağını vurguladı.

İlk oturumun son konuşmacısı Av. Mehmet İbrahim Turan, olağan ve olağanüstü toplantılara ilişkin bilgi verdi. Olağan toplantının çağrı, toplantı yeter sayısı ve alınan kararların deftere işlenmesi konusuna değinen Turan, olağanüstü toplantının tek, ya da özel gündemle yapılabileceğini, ilk ve çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda da nisap aranacağını söyledi. 

Seminerin ikinci oturumunda Av. İnci Göktepe, ortak alan, yer ve tesislerinin özgülenmesi ve işletmesi konusunu anlattı. Av. Naz Cemiloğlu ise, ortak yerlerin kullanımı bakımından yükümlülükler üzerinde durdu.

Toplantının üçüncü oturumu soru / cevap bölümüne ayrıldı. Bu bölümde konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı. Toplantı sonunda konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi sunuldu.

YAZDIR
Yükleniyor...