HABERLER
  • Son Güncelleme : 19.12.2019 12:58
  • Haber Giriş : 19.12.2019 13:50
  • Etkinlik : 18.12.2019

Apartman ve Sitelerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuk u Komisyonu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen ‘Apartman ve Sitelerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları’ konulu Sempozyum, 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 09.30’da Bahçeşehir Üniversitesi Konferans Salonunda yapıldı.

Herkesin yaşamını etkileyen bir konuyu ele alan Sempozyum olağanüstü bir ilgi gördü. Katılımcılar büyük amfiye sığmadı. Toplantı boyunca akın akın izleyici geldi ve yer bulamayanlar oturumları merdivenlere oturarak ya da ayakta izledi.

Sempozyumun açılışında konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, toplu yapılara ilişkin derli toplu bir mevzuat bulunmadığını, 2007 yılında Kat Mülkiyeti Yasasına yapılan bazı eklemelerle toplu yapılara bir düzen getirilmek istendiğini ancak bu alanda hala bir takım sorunların yaşandığını söyledi. Nuhoğlu, teorisyen, uygulamacı ve bizzat bu işleri yapmakta olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle birlikte düzenlenen bu toplantıda sorunlara birlikte çözüm bulmayı amaçladıklarını bildirdi. 

Açılışta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, bugün gerçekten ihtiyaç bulunan bir toplantıyı, konunun paydaşlarıyla birlikte yaparak, kat mülkiyeti ve toplu konut alanlarıyla ilgili yaşanan sorunlara birlikte çözüm aranacağını bildirdi.

Toplu konut alanlarında yaşanan karmaşanın getirdiği sorunların ciddi değişiklikleri gerektirdiğini belirten Durakoğlu, toplantıda üç bakış açısının birlikte değerlendirilip tartışılacağını, en azından sorunları belirleme ve çözüm yollarını saptamada yeni önerilerin ortaya çıkabileceğini umduğunu söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik de, böyle bir toplantıda bulunmanın ve işin paydaşları arasında yer almanın son derece mutluluk verici olduğunu bildirdi. Toplantı sonuçlarının da çok güzel olacağını tahmin ettiğini belirten Çelik, hepimizin yaşam alanlarının hukukunun ele alındığı bu toplantının paydaşlarla yapılmasının çözüm yollarının bulunmasını da kolaylaştıracağını söyledi.

Açılış konuşmalarından sonra Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik, günün anısına İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu’na birer ‘tuğra reprodüksiyonu’ sundu.  Daha sonra Sempozyum oturumlarına geçildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu yönetti.

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Mustafa Şeref Kısacık, ‘Toplu Yapı Yönetiminde ve Yargılamada sorunlar’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Uygulamada mevzuat karmaşasının yaşandığını belirten Kısacık, uzman bir mahkeme de bulunmadığı için yargılamada bir takım yanlışlıkların yapıldığını bildirdi. Kat Mülkiyeti konusunun pek çok kanunla ilintili olduğunun altını çizen Kısacık, kat mülkiyeti ve toplu yapı sistemi ile ilgili yeni kanunlara ihtiyaç bulunduğunu anlattı.  

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Öktem Çevik, toplu yapı kavramının tarihsel gelişimini, unsurlarını anlattı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir, toplu yapının kuruluşuna değindi. Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik ise, toplu yapı uygulamalarına geçiş işlemleri ve Kat Mülkiyeti Kanunu hakkında katılımcılara uygulamada yaşananları aktardı.

Sempozyumun ikinci oturumunu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aziz Can Tuncay yönetti.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk ve Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr. Abdülkadir Arpacı, toplu yapılara ilişkin yönetim planı ile karar ve yönetim organlarının yasal dayanakları ve uygulamada karşılaşılan sorunlarını anlattı. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öz Seçer, kat irtifakının tesis edilmesi ile uygulanması sırasında yaşanan güncel sorunları aktardı.

Sempozyumun üçüncü oturumunu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla yönetti.

Prof. Dr. Adnan Deynekli, Kat Mülkiyeti hukukundan doğan alacakların tahsiline yönelik mevzuat hükümlerini değerlendirdi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu ise kat mülkiyeti hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ilk derece mahkemesi kararlarının istinaf ve temyizi ve genel olarak kanun yollarını anlattı.

Sempozyumun dördüncü oturumunu İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Şeref Kısacık yönetti. Tüm sunum yapanların yer aldığı bu soru/cevap oturumunda, oturum yöneticisi ve konuşmacılar kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

Sempozyum sonunda, oturum yöneticileri ve sunum yapan konuşmacılara birer plaket sunuldu.

YAZDIR
Yükleniyor...