HABERLER
  • Son Güncelleme : 03.12.2019 09:05
  • Haber Giriş : 05.12.2019 09:59
  • Etkinlik : 05.12.2019

5 Aralık 1934 Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanındığı Gün

İstanbul   Barosu Kadın    Hakları Merkezi                                         

İstanbul  Kadın Kuruluşları Birliği                                                                                                                  
                                      
Basın Açıklaması

Hatırlatıyoruz:  Kadınların Siyasette Eşit Temsili Demokrasinin Temel Kriteri


5 Aralık 1934 tarihi, Türkiye’de 1924 Anayasası ile sadece erkeklere tanınmış olan milletvekili seçme ve seçilme hakkının kadınlara da tanındığı gündür.

Anayasanın 10. ve 11. maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde İntibah-ı Mebusan Kanunu (Milletvekili Seçimi Kanunu)’nda da aynı tarihte  değişiklik yapılmış ve kadınların seçme seçilme hakkı uygulamaya geçirilmiştir.

1935 yılında yapılan genel seçimde 18 kadın milletvekiliseçilmiş ve Türkiye “kadın milletvekili ile” Dünya’da ikinci sırada yer almıştır.

85 yıl içinde bir arpa boyu yol alınamamış, 2017 seçimlerinde kadın milletvekili oranı %17,2’de kalmıştır.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma süreçlerine katılamaması, siyasette eşit oranda temsil edilememesi, her şeyden önce bir demokrasi meselesidir.

Ülkemizde 1 milyon 861 bin kadın okuma yazma bilmiyor, kadın istihdamı giderek azalıyor; her üç kadından biri ailede, sokakta veya iş yerinde şiddete uğruyor, 2018 yılında 440 kadın öldürüldü.

Kadınların karar verici konumlarda ve siyasette Eşit oranda temsil edilmesi, yaşamın her alanında  cinsiyet ayrımcılığının kalkmasına, gerçek demokrasinin yaşama geçirilmesine ve şiddetin önlenmesine destek olacaktır.

İKKB ve Baro Kadın Hakları Merkezi olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin, kuruluş felsefesi olan “kadın erkek eşitliğinin” siyasette ve  yaşamın her alanında yer almasını istiyoruz.

Gerçek demokrasiye ulaşana dek mücadeleye devam diyoruz.
 

Av. Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü        Av. Şükran Eroğlu, Baro KHM Başkanı  

 

YAZDIR
Yükleniyor...