HABERLER
  • Son Güncelleme : 16.12.2019 18:20
  • Haber Giriş : 04.12.2019 17:34
  • Etkinlik : 25.11.2019

CMK Görevlendirmelerinde Karşı Vekalet Ücretine Hükmedilmelidir

2020 yılı için yayınlanacak olan CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Ücret Tarifesi'de düzenleme yapılması hakkında Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı.

ADALET BAKANLIĞINA
ANKARA

KONU : CMK Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Ücret Tarifesi hk.

5320 sayılı, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesi uyarınca, CMK gereğince Baro tarafından atanan müdafi/vekillere ödenecek ücretin  avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır. Her ne kadar avukatlık asgari ücret tarifesinden düşük miktarda bu tarifenin hazırlanacağına ilişkin bir hüküm bulunmasa da, bu zamana kadar hazırlanan tarifelerde aynı hizmet verilmesine rağmen avukatlık asgari ücret tarifesinden çok düşük ücretler belirlenmiştir.

Öte yandan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324/1. maddesi uyarınca tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücreti yargılama giderlerinden olması, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun  164/son gereği dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücreti avukata aittir düzenlemeleri karşısında, bu hükümlerin CMK kapsamında Baro tarafından görevlendirilen müdafi/vekillere uygulanmasını engelleyen bir mevzuat bulunmamaktadır.

Ancak kimi mahkemelerce bu husus hakkında bir hüküm verilmemekte, yahut CMK Ücret Tarifesi uygulanabilmektedir. Dolayısıyla Mahkemelerce bir hukuki belirsizlik yaşanmaktadır. Yukarıda aktarılan tespitler gözetilerek,  2020  yılı  için  yayınlanacak  olan CMK Gereğince Görevlendirilen  Müdafi ve Vekiliere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife'de bu hususların gözetilerek düzenleme yapılması talep olunur.

Saygılarımla.

 
Av. Mehmet DURAKOĞLU
İstanbul Barosu Başkanı
 

İlgili yazı için tıklayınız.
 

YAZDIR
Yükleniyor...