HABERLER
  • Son Güncelleme : 20.11.2019 09:59
  • Haber Giriş : 20.11.2019 16:55
  • Etkinlik : 13.11.2019

Tapu Dairesi Başkanlığı'nın Elektronik Haciz İşlemlerine ilişkin Açıklaması

Türkiye Barolar Birliğinin yayınladığı 13 Kasım 2019 tarih ve 2019/66 sayılı duyurunun ekinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının elektronik haciz işlemlerine ilişkin 01 Kasım 2019 tarih ve E.4165443 sayılı açıklaması şöyle:

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 488'inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşların taleplerine istinaden tapu müdürlüklerince tescili sağlanan işlemler, ilgili mercilerce doğrudan elektronik ortamda tescil, terkin veya tadil edilerek gerçekleştirilebilmekte olup, Genel Müdürlüğümüz bu fıkra kapsamındaki tapu işlemlerini belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Genel Müdürlüğümüz ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan 06.07.2018 tarihli protokol ile başlayan çalışmalar, 10.05.2019 tarihinde sonuçlandırılarak, haciz tesisi ve terkini işlemlerinin web-servisi aracılığıyla UYAP ve TAKBİS üzerinden güvenli elektronik ortamda icra müdürlüklerince yapılması uygulamasına yurt genelinde geçilmiştir.

Uygulama gereğince hangi taşınmazlara haciz tesisi yapılacağı ekran üzerinden ilgili icra müdürlüğü tarafından seçilerek, sistem üzerinden haciz müzekkeresi oluşturulmakta, mevzuat gereği yapılması gereken kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılmak sureti ile haciz tesis/terkin edilmektedir. Üretilmesi gereken tüm belgeler sistem tarafından üretilerek icra müdürlüklerince görüntülenmesi sağlanmaktadır. Güvenli elektronik ortamda yapılan işlemlerde fizikî belge üretilmemekte ve posta yolu ile belge alışverişi yapılmamaktadır.

Buna karşın, bazı avukatların icra müdürlüklerinde kâğıt ortamında düzenlenen müzekkereleri posta yolu ile tapu müdürlüklerine ulaştırılması yönünde işlem yaptırdıkları, bu durumun gereksiz yazışma yapılmasına, zaman ve kaynak israfına yol açtığı anlaşılmaktadır. Birliğiniz bünyesinde hizmet veren barolara kayıtlı avukatların icra müdürlükleri kanalı ile başlatılan haciz işlemlerinin, icra müdürlüklerince E-Haciz uygulaması üzerinden tamamen elektronik ortamda gerçekleştirildiği konusunda bilgilendirilerek, haciz müzekkerelerinin E-Haciz sistemi kullanılarak gönderilmesi için yönlendirilmeleri hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Ömer Sinan BAYÇELEBİ

Genel Müdür V.

 

YAZDIR
Yükleniyor...