HABERLER
  • Son Güncelleme : 09.11.2019 14:00
  • Haber Giriş : 11.11.2019 11:33
  • Etkinlik : 11.11.2019

Ruhsat Kabullerinde Alınan Raporla İlgili Açıklama

Bilindiği üzere; Avukatlık Kanununun 5.h maddesine atfen Yönetmeliğin 4.ı maddesi gereğince, avukatlığa kabul bağlamında zorunlu bulunan belgeler arasında, tabipliklerce verilen “rapor“ koşulu bulunmaktadır.

Kanun ve yönetmelik, bu raporların, “avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapılmasına engel, vücut veya akılca malul olmadığına”  ibaresinin yer almasını emretmektedir.

Aile hekimliklerinin kurulması ve bu hekimliklerce verilen raporların da geçerli kabul edilmesi yönündeki düzenlemeyi takiben, meslektaşlarımızın bu hekimliklerden aldıkları raporları Baromuza sundukları, stajın tamamlanmasını takiben de Adalet Bakanlığına bu raporların gönderildiği, herhangi bir sorun yaşanmaksızın işlemlerin tekemmül ettirildiği bilinmektedir.

Son kez, geçtiğimiz hafta itibariyle Bakanlıktan toplam 122 meslektaşımızın “rapor eksikliği” bulunduğu bildirilerek, yukarıda belirtilen ibareyi taşıyan yeni raporların kendilerine iletilmesi istenmiştir. Zaten uzun süren ve özellikle de “statü belirsizliği” döneminde olan meslektaşlarımızın bu dönemini daha da uzatan bu uygulama, yıllardır devam eden rutin uygulamayı değiştiren ve ani olarak verilen bir yeni uygulama mahiyetinde gelişmiştir.

Baro Başkanımız tarafından Adalet Bakan Yardımcısı Sn. Zekeriya Birkan ile yapılan görüşmeler sonucunda; bazı raporlarda kanunun aradığı ibarenin bulunmaması bir yana, ilgisiz pek çok ifadenin yer almakta olduğunun tespit edildiği, yenilenmesi talep edilen raporların bu mahiyette olduğu bildirilmiştir. Bakanlığın, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek, kanunun aradığı ibarenin Aile Hekimliklerince yazılmasını isteyecekleri de öğrenilmiştir.

Tarafımızca; rapor vermeye yetkili birçok Aile Hekiminin “uzmanı olmadıklarını” gerekçe göstererek bu ibareyi yazmadıklarını, hastanelere sevkin ciddi miktarlarda ödeme gerektirdiğini, bu nedenlerle de, önceki uygulamalar da örnek gösterilerek geçmişe yönelik bir inceleme yerine, verilecek en yakın tarihten başlayarak bu ibarelerin mutlak olarak aranması talep edilmiştir. Kaldı ki, kanundaki ibarenin engelli avukatlar için de sorun olabileceği, tabipliklerce “avukatlığın sürekli yapılmasına engel” hâlin tespitinde zorluk yaşanacağı da vurgulanmıştır.

Özet olarak; Adalet Bakanlığı tarafından ani olarak alınan bir kararın sonucunda ortaya çıkan bir sorunla karşı karşıya bulunmaktayız. Baromuz tarafından staj müracaatı sırasında alınan bir belgenin bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra, yıllardır sürdürülen uygulamaların dışına çıkılarak “eksik” kabul edilmesi ve yenilenmesinin istenmesi, haklı bir tepkiye neden olmaktadır. Uygulamanın sadece Baromuza kaydolacak meslektaşlarımız için değil, bütün Türkiye’de yapılmakta olması karşısında, Bakanlığa yönelik taleplerin yoğun olduğunu ve tepkilerin Bakanlık nezdinde de dile getirilmekte olduğunu tespit etmekteyiz.

Müzakereler ve tartışmalar devam etmektedir. Sonuçlanması ve bir karar noktasına gelinmesi halinde yeniden açıklama yapılacaktır.

Bu açıklama, sürmekte olan tartışmaların bu aşamasında, belirsizliğin – bir ölçüde de olsa – giderilmesi bağlamında yapılmıştır.

Meslektaşlarımıza saygı ile sunarız.

YAZDIR
Yükleniyor...