HABERLER
  • Son Güncelleme : 08.11.2019 09:31
  • Haber Giriş : 07.11.2019 19:24
  • Etkinlik : 06.11.2019

Kat Mülkiyeti Hukuku ve Tapu Uygulamaları

İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu ve Tapu Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen ‘Kat Mülkiyeti Hukuku ve Tapu Uygulamaları’ konulu seminer, 06 Kasım 209 Çarşamba günü saat 14.00’de Sultanahmet’teki Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. 

Seminerin Açılışında konuşan Tapu Kadastro İstanbul Bölge Müdürü Suat Adil Çelik, hukukçularla tapucular arasında gayrimenkul konusunda çok ortak yanın bulunduğunu söyledi.

Bu seminerin gerçekleştirilmesi için yapılan işbirliğinin iki tarafın da ihtiyacından kaynaklandığını belirten Çelik,  “Varsa sizlerden eksiklerimizi öğreneceğiz. Kendimizi çek etmek adına toplantıda yapılan konuşmalardan yararlanmak istiyoruz. Toplantının verimli geçmesini dilerim” dedi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, tapu kadastronun avukatların önemli çalışma alanlarından biri olduğunu söyledi. Hukukçuların çok geniş bir yelpaze oluşturan meslek örgütleriyle çalışmalar yapmak zorunda olduğunu belirten Naipoğlu, baronun merkez ve komisyonlarında çok başarılı çalışmalar yapıldığını bildirdi. Naipoğlu, Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonunun da bu başarılı komisyonlardan biri olduğunu vurguladı ve komisyonun bu seminerde tapu yönetimi ile birlikte sorunların mercek altına alındığını kaydetti.

Açılış konuşmalarından sonra seminer oturumlarına geçildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu yönetti.

Bu oturumda konuşan İstanbul Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Mustafa Şeref Kısacık, yaşamın koşulları, modern hayatın gelişmesi ve teknolojinin ilerlemesiyle hukuk alanlarının da çoğaldığını, çeşitlendiğini söyledi.

Bir hukukçunun tümünü bilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle hukukta uzmanlaşmak gerektiğini, uzmanlaşılan alanların da genç avukatlara iş sağlayacak alan olması gerektiğini belirten Kısacık, “Bence kat mülkiyeti hukuku bu amacı gerçekleştirmek için en önde gelen daldır” dedi.

Ataşehirde, Bahçeşehirde, Halkalıda toplu yapı kavramının getirdiği kargaşanın çok büyük sorunlar yarattığının altını çizen Şeref Kısacık, şöyle devam etti. “Bazen koca bir şehir tek bir yönetim planıyla KİPTAŞ, TOKİ yaptı diye onunla yönetilmeye çalışılıyor. Beş bin, on bin bağımsız bölümlü yerler Kat Mülkiyeti Kanununun dar kapsamına sığdırılarak yönetilmeye çalışılıyor. Pek çok sorunlar çıkıyor. Bu alanda yetişmiş hukukçu yok, hâkim yok, bilirkişi yok, işte baronun kurduğu komisyon bunun içini var”.

Şeref Kısacık, konuşmasında kat mülkiyeti ve tapuya ilişkin yaşanan diğer sorunları ele alarak yapılan yanlışları örneklerle anlattı.

 Beylikdüzü Tapu Müdürü İbrahim Ersoy, tapu işlemlerinin hukuk içinde gerçekleştirilen işlemlerden olduğunu, bir sorun ortaya çıktığında avukatlarla birlikte çalışarak sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Ersoy, Kat Mülkiyeti Hukukunun tapu ile ilişkisi ve tapu uygulamaları konulu sunumunda, kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetim planı değişikliğinin tapu siciline işlenmesi için gereken hususlar, ortak yer ve tesislerin taşınmazın tapu kütüğüne kaydedilmek suretiyle bağımsız bölüme özgülenmesi konularına değindi.

İkinci oturumu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Figen Erbek yönetti.

Bu oturumda konuşan İstanbul Baroksu Kat Mülkiyeti Hukuku Komisyonu üyesi Av. Afşin Hatipoğlu, toplu yapı kavramında Yargıtay kararları üzerinde durdu.

Son iki yıldaki bütün Yargıtay kararlarını incelediğini belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu: “Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu tüm toplu yapıyla ilgili kararlar sadece iki başlıkta toplanıyor. Birincisi, toplu yapıya geçmeyen veya geçemeyen birbirinden bağımsız çoklu binaların nizalarında davacıların toplu yapı kavramında görevli mahkemenin yeri, yani Yargıtay’a gelen sorunların birincisi görevli mahkemenin tespitidir.  İkincisi, toplu yapı yönetimlerinin sağlıklı şekilde oluşamaması, karar süreçlerinin hukuksuz işlemesi ve aidat giderlerinin paylaştırılmasında yaşanan sorunlar”. Hatipoğlu, sözünü ettiği bazı kararları örnek olarak sundu.  

Tapu Şube Müdürü Orhan Bostancı, tapu ve kadastroda hukukun çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Tapuda, kadastroda hukuksuz bir işlem yapılamayacağını belirten Bostancı, “O nenle tapucuların hukukçularla birlikte çalışmalarında büyük yarar vardır. Tapuda çalışanlar da hukuk bilgilerine sahipler, ancak bir hukukçu kadar yeterli değil” dedi. Bostancı sunumunda yönetim planı değişikliği, tapu müdürlüğünün sorumluluğu, yöneticin tapuda işlem yapma hak ve yetkisinin kapsamına değindi.

Sunumların tamamlanmasından sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Soru cevap bölümü ayrı bir oturum olarak düzenlendi. Bu oturumu Mustafa Şeref Kısacık yönetti. Soruların sunumlar devam ederken katılımcılar tarafından oturum başkanlığına yazılı olarak iletilmesi istendi. Gönderilen yazılı sorularla şifahi sorular Şeref Kısacık, İbrahim Ersoy ve Orhan Bostancı tarafından yanıtlandı.

Seminer sonunda katılımcılara İstanbul Barosu Başkanlığının plaketi sunuldu.

YAZDIR
Yükleniyor...