HABERLER
  • Son Güncelleme : 02.11.2019 11:36
  • Haber Giriş : 01.11.2019 09:53
  • Etkinlik : 26.10.2019

Deniz Ticaret Hukukunda Yargı Kararları

İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen ‘Deniz Ticaret Hukukunda Yargı Kararları’ konulu Sempozyum, 25-26 Ekim 2019 tarihlerinde baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu, deniz ticaret hukuku alanında son dönemde yapılan toplantıların üçüncüsünün gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu Sempozyumun baromuzca üç üniversitenin katkı ve iş birliğiyle düzenlendiğini belirten Naipoğlu, “Bilgi paylaştıkça büyüyor. Gerçekten bilgisine güvenen donanımlı insanlar bunları paylaşmaktan çekinmiyorlar. Bu toplantı da bunun güzel bir örneği olacak ve donanımlı hocalarımız bizimle bilgi paylaşımında bulunacaklar” dedi.

Açılışta konuşan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan, bu etkinliği yakın zamanda yitirdiğimiz Prof. Dr. Ergon A. Çetingil anınsa düzenlediklerini söyledi. Çetingil’in deniz hukukuna ve hukukçulara ışık tutmuş bir hoca olduğunu belirten Ünan,  hocanın çalışmaları hakkında bilgi verdi ve kendisini saygıyla andıklarını bildirdi.

İstanbul Barosu ile deniz hukukunu ilgilendiren pek çok konuda etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Samim Ünan, iki gün devam edecek olan etkinliği deniz hukukunda yargı kararlarına ayırdıklarını kaydetti. Prof. Dr. Ünan konuşmasında şöyle dedi: “Bu etkinliğimizi yargı kararlarına özgüledik. Yargı kararları somut olarak uyuşmazlıkların çözümünde doğrudan doğruya etkili olan kararlar ve unsurlar. Ülkemizde de yargı kararlarının dikkate alındığı faaliyetler son zamanlarda pek olamadı. Bu kararların kısaca da olsa değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşündük.  Bu kez nazari kısmı çok ağır olmayan ama yargı kararlarının ele alındığı bir toplantı olacak”.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasından sonra Sempozyum oturumlarına geçildi. Sempozyum oturumlarının ilkini İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Han Tolga Taş yönetti.

Bu oturumda konuşan İstanbul Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan, sigortacının halef sıfatıyla açtığı rücu davalarına ilişkin yargı kararları üzerinde durdu.

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Metin Uğur Aytekin, ‘Çarterpartideki Tahkim Klozunun Sözleşmeye Taraf Olmayan Konişmento Hamiline Karşı Geçerliliği’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun ikinci oturumunu Av. Ender Kanar yönetti.

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Seven, taşıyanın konteyner damurajına dayanan alacağının belirlenmesinde piyasa rayicine dayalı denetime dair Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sami Aksoy ise Yargıtay kararları ışığında konteyner taşımalarına özgü sorunlar üzerinde konuştu.

25 Ekim 2019 Cuma günü öğleden sonra yapılan üçüncü oturumu Av. Andaç Bilgen yönetti.

Bu oturumda konuşan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Amasya, deniz yoluyla eşya taşımacılığında zarar ihbarına ilişkin bazı Yargıtay kararları üzerinde durdu.

Oturumun son konuşmacısı İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Cüneyt Süzel, konişmentoda yer alan FIO ve FIOS kayıtlarının taşıyanın sorumluluğuna etkisini anlattı.

26 Ekim 2019 Cumartesi günü devam eden Sempozyumun ilk oturumu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Oturumu Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bülent Sözer yönetti.

Bu oturumda konuşan Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Banu Bozkurt, Yargıtay kararları ışığında geminin başlangıçtaki elverişliliği konusu üzerinde durdu.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Atamer, hak düşürücü süreye ilişkin ortaya çıkan yeni sorunlar hakkında bilgi verdi.

İkinci gün ve Sempozyumun son oturumunu İstanbul Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan yönetti.

Bu oturumda söz alan Dr. Kerem Ertan, yabancı ülkede düzenlenmiş dispeç raporu uyarınca garame payının tahsiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Doğuş Taylan Türkel, taşıyan yerine acentesinin acil olarak davalı gösterildiği durumlarda karşı tarafın rızası aranmaksızın iradi taraf değişikliğine dair Yargıtay kararlarını değerlendirdi.

Sempozyumun oturum sonlarında soru/cevap bölümü uygulandı. Sempozyumda sunum yapan konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...