Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 19.08.2019 15:23
  • Haber Giriş : 01.08.2019 08:53
  • Etkinlik : 30.07.2019

Kazdağı Kirazlı Altın Madeni İle Orman Ve Hukuk Katledildi

Ülke çapında büyük tepkiye neden olan Türkiye'nin oksijen depolarından Kazdağları'na yapılmak istenilen Kirazlı altın madeni projesi ile doğa’nın yanında  Hukuk da katlediliyor.

Çanakkale’de, kentin tek içme ve kullanma suyu kaynağının yer aldığı Kirazlı Atikhisar Havzası’nda yürütülen metalik madencilik faaliyetlerinin ilk aşamada bölgede, Çevresel Etki Değerlendirme Raporunda belirtilen ağaç kesiminin dört katına çıkması yanında ,Onlarla birlikte yaşayan yaban hayatı da yerinden edildi.

Kirazlı Altın Madeni Projesi, Mart 2019'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme iznini alarak. Projenin ilk aşaması ile proje alanındaki ormanların ve diğer bitki örtüsünün ortadan kaldırılması ve 45 bin  ağacın kesilmesi olarak planlanmıştı. Uydu görüntülerinden maden sahası ve yol bağlantıları için yaklaşık 195 bin adet ağacın kesildiği anlaşılmaktadır. Buna göre ÇED raporuna aykırı olarak  4 kat daha fazla ağaç kesimi yapılmıştır.

Kirazlı maden işletmesi açıldığı takdirde Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’na göre vahşi madencilik ile 20 bin ton siyanür kullanılacaktır. Körfez bölgesinde dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretilmektedir. Danıştay, 2007 de zeytinciliğe zarar vereceği gerekçesi ile Kazdağları'nda maden arama ruhsatını iptal etmiştir.

Maden işletmesi bölgesinde su, hava ve çevre kirliliği yaratan arsenik ve cıva gibi toplam 40 bin 252 ton zehirli ağır metal ile, bütün bir kentin tek su kaynağı, Kaz Dağları'nın dereleri, yer altı suları, tarım alanları kirlilik; ormanları ve nadir bitkileri ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Çanakkale Kirazlı'da Siyanürlü Altın Madeni alanının yüzde 98,7'si orman alanında bulunuyor. Bölgede 18 memeli, 41 kuş, 10 sürüngen ve 117 böcek türü yaşıyor. Orman 283 farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Proje alanında tespit edilen türlerin 7'si dünyada sadece Türkiye'de yaşamaktadır.

Kirazlı ve Ağı Dağı ile ilgili olarak 2012 yılında açılmış ve Danıştay 2014 yılında ÇED Olumlu Kararlarını iptal etmiştir . Yasal süreçler devam ederken ormanla birlikte Hukuk katledilmiştir. Yetkililer ,hukuk ile koruması gereken değerlerin hukuksuzlukla yok edilmesine izin vermiştir.

Kirazlı Altın Madeni'nde ,çalışmanın başlaması için belediyeden, özel idareden alınması gereken izinler alınmadan Orman Bakanlığı aracılığıyla ağaç kesimine başlanmıştır. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna aykırı işlem yapılmaktadır.

Altın madenciliğinde hiçbir kamu yararı yoktur .

Proje ,birinci derece deprem kuşağında yer alan Çanakkale’de, fay hatlarının kesişim noktalarında yer alıyor. Buraya yapılacak ve çok tehlikeli kimyasallar içeren bir atık havuzu bu nedenle de doğa ve toplum sağlığı için büyük bir risk taşımaktadır.

ÇED raporuna aykırı işlemler tespit edilmeli ve projeler durdurulmalı. Bölgedeki tüm altın maden arama projeleri iptal edilmelidir.

Kanadalı Alamos Gold’un sahibi olduğu Kirazlı Altın Madeni Projesi de bu projelerden biridir ve entegre projeler silsilesinin bir parçasıdır. Kirazlı ile birlikte 25 km’lik bir havzada iki projesi daha olan şirket Kaz Dağları’nın kuzey eteğinde doğal ve sosyal yaşamı bitirecektir.

Hukuki süreç tamamlanmadan gayri sıhhi müessese izni ve işletme izni alan, ÇED raporunun güvenirliliğini ve geçerliliğini yitirdiği, Çanakkale’nin tek su kaynağını, verimli tarım ovalarını ve Kaz Dağı doğasını yok edecek proje için Çevre ve Şehircilik Bakanını acilen göreve çağırıyoruz.

Kirazlı Altın Projesi daha fazla doğa yıkımına yol açmadan acilen durdurulmalı ve bu projeden vazgeçilmelidir. Usulsüz ve hukuka aykırı bir şekilde bu belgeleri imzalayanlar hakkında işlem yapılmalıdır.

İstanbul Barosu olarak Hukukun üstünlüğü ve Kamu Yararına; su kaynaklarını, doğal yaşamı ve halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle 'Su ve Vicdan Nöbeti' tutan Çanakkale’li yurttaşlarımızın haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu ve her türlü  desteği vereceğimizi bilmelerini isteriz.  Kazdağları Hepimizindir. Saygılarımızla

 

İSTANBUL BAROSU

ÇEVRE,KENT VE İMAR HUKUKU KOMİSYONU

 

YAZDIR
Yükleniyor...