HABERLER
  • Son Güncelleme : 23.06.2019 13:42
  • Haber Giriş : 25.06.2019 19:32
  • Etkinlik : 14.06.2019

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sempozyumu

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı’nca düzenlenen ve geleneksel hale gelen ‘İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sempozyumu’ 14 – 15 Haziran 2019 Cuma ve Cumartesi günleri Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonunda gerçekleşti. 

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hasan Erdem, geleneksel hale gelen sempozyumun 24.sünü gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Erdem, zaman zaman ele alınan konularda farklılaşmalar bulunsa da ortak bir paydanın bulunduğunu, bunun da hukuk ve adaleti yüceltmek ve hukukun üstünlüğünü olabildiğince ileri taşımak ve hukukun işlerliğini mümkün olduğunca sağlamaya çalışmak olduğunu bildirdi.

Hasan Erdem özetle şunları söyledi: “Sadece ülkemizde değil, dünya çapında çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bunun yanı sıra teknolojide çok hızlı ilerlemeler de var. Gittikçe değişen bir dünyayla karşı karşıyayız ve değişim çok hızlı gerçekleşiyor. Dünya önümüzdeki 20 yılda da çok hızlı değişecek. Bu değişim aynı zamanda iş ilişkilerine, yaşam tarzına, hayata bakış açımıza yansıyacak. Bütün bu gelişmeler hızla gerçekleşse bile kaybetmememiz gereken değerlerimiz var. Etik, ahlak, hukukun üstünlüğü gibi… Bunlar için de mücadele etmemiz gerekiyor”.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Engin, açılış konuşmasında özetle şöyle dedi: “Hızla geliştiği görülen teknolojileri anlamaya çalışıyoruz. İş ilişkisinde yeni istihdam biçimleri, kişisel verilerin korunması, üretim biçimlerinin değişmesi, eğitim ihtiyaçları, bazı mesleklerin kaybolması ve yeni mesleklerin ortaya çıkması konuşulurken, diğer yanda memlekette çoban bulunamıyor. Aylık 5 bin lira ücretle Afganistan’dan ithal ediliyor.

Eğitim sorunlarımız diz boyu. Doğrusu gırtlağa kadar dayanmış durumda. Eğitim son derece yetersiz ve kötü bir durumda. Bu sorunları nasıl aşacağız. Bu ülkede adaletin ve özellikle eğitim sorunlarının da en temel çözümü olan sosyal adaleti yeniden hâkim kılarak bir düzlüğe çıkabiliriz. Yeniden etik değerlere bağlı, iyi yetişmiş, sosyal adaleti bilen bireyler yetiştirerek devlet örgütünü yeniden kurarak düzenlemek zorundayız

Açılış konuşmalarından sonra Sempozyum oturumlarına geçildi. İlk gün ilk oturumu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur yönetti.

Bu oturumda İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ulaş BaysalYeni çalışma ilişkileri karşısında iş ve sosyal güvenlik hukukunun normatif yapısı’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

İstanbul Barosu Üyesi Av. Dr. Başak Ozan Özparlak, ‘Yapay Zeka ve iş ilişkilerine hukuki etkisi’ konulu bildiri sundu.

İkinci oturumu Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş yönetti.

Bu oturumda Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Küzeci, ‘Kişisel Verileri Koruma Kanununun varlık nedeni, temel yükümlülük ve sorumluluklar üzerinde durdu.

Galatasaray Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Engin, iş ilişkisinde kişisel verilerin korunması konusunu ele alarak irdeledi.

İkinci gün ilk oturumunu Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı yönetti.

Bu oturumda meslek hastalığının tespit süreci ve sorunları konusu ele alındı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, meslek hastalığının tespiti sürecini tıbbi uygulamalar açısından değerlendirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ayşe Ledün Akdeniz, meslek hastalığının tespiti sürecini hukuki düzenlemeler açısından ele aldı.

Sempozyumun son oturumunu Yargıtay Birinci Başkan Vekili Mehmet Kürtül yönetti.

Bu oturumda Hukuk Genel Kurulu ve İçtihadı Birleştirme Kararları değerlendirildi.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Baskan, bireysel ve toplu iş hukuku açısından değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kabakçı, konuyu sosyal güvenlik hukuku açısından ele aldı.

Hukuk Genel Kurul Üyesi Bektaş Kar ise Sempozyumun son oturumunda ele alınan konulara ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu.

Sempozyum oturumlarında sunumların tamamlanmasından sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Oturum başkanları ve sunum yapan akademisyenlere İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonunca birer plaket ve Teşekkür Belgesi verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...