HABERLER
  • Son Güncelleme : 18.06.2019 10:40
  • Haber Giriş : 21.06.2019 10:13
  • Etkinlik : 21.06.2019

Amasya Genelgesinin 100. Yılı

Milletin İstiklalini Yine Milletin Azim Ve Kararı Kurtaracaktır...
 
Amasya Genelgesi ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır.
 
22 Haziran 1919 tarihinde yayınlanan Genelgeye göre vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bunun için misakı milli sınırları içinde vatanı ve milleti kurtarmak için topyekûn harekete geçmek gerekir. 
 
Amasya Genelgesinde 
 
• Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir.
• İstanbul hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi adeta yok olmuş gibi göstermektedir.
• Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
• Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.
• Anadolu'nun her bakımdan emniyetli yeri olan Sivas'ta bir kongre toplanacaktır.
• Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Bu temsilciler, Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.
• Her ihtimale karşı, bu meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin, lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.
•Doğu illeri için, 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas'a gelebilirlerse; Erzurum Kongresi'nin üyeleri, Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket edecektir,  denilmektedir.
 
İstanbul Barosu işgal edilen ülkenin özgür yaşamak isteyen halkının başkaldırısını dünyaya ilan edişinin 100. Yıldönümünde, bağımsızlık mirasının özenli ve duyarlı takipçisi olacağını kamuoyuna saygıyla duyurur.
 
İSTANBUL  BAROSU BAŞKANLIĞI   
 

YAZDIR
Yükleniyor...