HABERLER
  • Son Güncelleme : 20.05.2019 14:48
  • Haber Giriş : 16.05.2019 16:44
  • Etkinlik : 15.05.2019

Avukatın Kalite Yolculuğu

İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulunca düzenlenen ‘Avukatın Kalite Yolculuğu’ konulu panel, 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 16.30’da baromuz merkez bina konferans salonunda yapıldı. 

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, kısa açılış konuşmasında, değişim ve iletişim konularının bir bütün içinde ele alınması gerektiğini söyledi. Değişim ve gelişim süreci içinde insanların, kurumların ve mesleklerin kalite sistemi ile iç içe çalışması gerektiğini vurgulayan Moroğlu, kalitenin nitelikli kurumların ve insanların yetişmesini sağlayan önemli bir yolculuk olduğunu bildirdi.

Kalite Koordinasyon Kurulu Başkanı Av. Humral Tan da, Kalite yönetim sisteminin, bir değişim hareketi ve değişim yönetimi olduğunu söyledi. Herkesin bir konfor alanı bulunduğunu ve bu alanın dışına çıkmanın oldukça zor olduğunu belirten Tan, “İlerlememizin önünde bir takım engeller varsa bu kişinin kendinden kaynaklanıyor demektir. Kişi aynı şeyleri her gün tekrar ediyorsa sorunlar da aynı yerde sayıyor demektir. Ne zaman alışkanlıklarımızı değiştirirsek, o zaman değişim gerçekleşir” dedi.

Kalitenin değişim yolculuğundan biri olduğunun altını çizen Humral Tan,  kalite hangi kelimenin önüne konulursa ona olumlu bir katkı sağladığını, kaliteli bir iş ya da hizmet denildiğinde hizmet alan paydaşlar, bu hizmeti aldıktan sonra eğer memnuniyetleri söz konusu ise bu takdirde yapılan hizmetin kaliteli olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.  

Kalite yönetim istemlerinin sadece bir araçtan ibaret olmadığını, kalite yönetim sistemlerinin aynı zamanda bir felsefe, bir bakış açısı, bir zihniyet olduğunu vurgulayan Tan, “Eğer kalite anlayışını benimseyecek olursak, her olaya bakışta kalite anlayışı içimizde olursa, o zaman farklı sonuçlar üretilebileceğinden emin olabiliriz” dedi. Humral Tan konuşmasının son bölümünde hukukun ve avukatlık mesleğinin geleceği ve kalite sistemleri üzerinde durdu.  

Kalite Koordinasyon Kurulu Kalite Danışmanı Mine Nazife Memişler, Kurulun çalışmaları ve panelin hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra panel oturumuna geçildi. Paneli Av. İbrahim Öztürk yönetti.

KALDER adına konuşan Seval Kızılcan, Kalite Derneği olarak, adliyelerin içinde bulunduğu durum, yargı bürokrasisi ve avukatların çaresizlikleri konusunda neler yapılabileceğine ilişkin katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

KALDER Ulusal Kalite Hareketi Yöneticisi Esra Karakaş, KALDER’in ulusal kalite çalışmaları, Avrupa Kalite Yönetimi, kurumlarda rekabet ortamını artırmaya yönelik çalışmalar, mükemmellik ödülleri hakkında bilgi verdi.  

Kaliteyi ‘bir ürünü ifade edilen ya da beklenen ihtiyacı karşılama kabiliyeti’ olarak tanımlayan KALDER Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Özdoğan, kalite tanımının evrimi, yönetim anlayışlarındaki değişim,  toplam kalite yönetimi hakkında bilgilendirme yaptı. Hukuk sistemlerinde toplam kalite yönetimi, üzerinde de duran Bozdoğan, toplumsal güven ve hukuka inancın kalitenin gelişmesi için önemli bir taban oluşturduğunu bildirdi.

Bureau Veritas’dan Ayla Bilgin, kalite yönetim sistemlerinde süreç, sürece yaklaşım, ilgili yönetim sistemleri, örnek süreçler ve bilgilendirme süreci üzerinde durdu.

İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Kurulu Kurucu Başkanı Av. M. Mehmet Aydın, kuruluş aşamasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Baroda 15 yıla yaklaşan kalite çalışmalarından memnun olduğunu belirten Aydın, kalite çalışmalarını çağın gelişmelerine uygun olarak yoğunlaştırmak gerektiğini, bu alanda simge isin KALDER’le ortak çalışmaların planlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kalite Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Av. Nuri Kaya, avukatların büyük bir çoğunluğunun kalite sistemlerine ilgisiz kaldıklarından yakındı. Hukukta kalitenin tanımlanması gerektiğini vurgulayan Kaya, kalitenin amacının müşteri memnuniyeti olduğunu, bu nedenle kalite sistemimizin buna odaklanmasının doğru olacağını bildirdi. Kaya, “Baromuzda kalite tohumu atılmıştır. Bunu yeşertmek gerekiyor” dedi.

Kalite Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Oktay Akmaner de kalite bilincinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Disiplinlerden uzak kalmamak, değişimi çok iyi algılamak gerektiğini vurgulayan Akmaner, “Diğer disiplinlerle iletişim kurulmalı ve hukukun içinde kalarak değişime ayak uydurmalıyız” dedi.

Kalite Koordinasyon Kurulunun kurucusu ve eski başkanlarından Av. Ömür Dedeoğlu da izleyicileri, kuruluş günlerinden bugüne yapılan çalışmalarla ilgili bir dizi görselle nostalji yolculuğuna çıkardı.

Toplantı sonunda konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.

Av. Humral Tan'ın sunumu için tıklayınız.

 

YAZDIR
Yükleniyor...