Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 06.03.2019 11:44
  • Haber Giriş : 02.03.2019 10:35
  • Etkinlik : 03.03.2019

3 Mart tarihli 3 Devrim Yasasının 95. Yılı Basın Açıklaması

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi  ile İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 3 Devrim Yasasıyla, ülkemizde çağdaş, demokratik ve laik bir ulus devletin temelleri atılmıştır.  

3 Mart 1924 429 sayılı tarihli birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamak üzere Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletleri kaldırılmış, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur. Bu Kanunun 1. Maddesinde:
 “Türkiye Cumhuriyetinde halkın işleri ile ilgili yasaları yapmaya ve yürütmeye yalnız TBMM ile hükümet yetkilidir” denilerek  milletin egemenlik hakkının sadece yetkili organlarca kullanılabileceği vurgulanmıştır.

3 Mart 1924 tarihli ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanun ile  yurttaşlar arasında eğitim yoluyla duygu,  düşünce ve kültür birliğinin,  dayanışmanın sağlanması amaçlanmıştır. İlkokuldan itibaren “eğitim birliği” ilkesine bağlı kalarak kadın erkek ayrımı yapmadan Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı kuşakların yetiştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir.

Tevhidi Tedrisat Kanunu 4. Maddesinde:
 “Milli Eğitim Bakanlığı, dini bilgiler bakımından yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere Üniversitede İlahiyat Fakültesi kuracak, ayrıca imamlık ve hatiplik gibi dini görevlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açacaktır” hükmüne yer verilmiştir. İKKB olarak, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yurttaşların din bilgilerini doğru öğrenmesine özen gösterilmiş olduğunu devrim yasasının 95. yılında bir kez daha vurgulanmak isteriz.

3 Mart 1924 tarihli üçüncü kanunla “Hilafetin kaldırılması” kabul edilmiştir. Böylece dinin siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiştir.

3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası, Türkiye Cumhuriyetinin laik bir hukuk devleti olması yolunda atılan önemli ve kararlı adımlardır.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak,  Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sahip çıktığımızı; ülkemizi Atatürk ilke ve devrimlerinden, laik ve bilimsel eğitimden, demokrasinin temel kriteri olan kadın erkek eşitliğinden geriye götürecek girişimlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürdüğümüzü kamuoyu ile paylaşırız.  

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi  ile İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

 

YAZDIR
Yükleniyor...