Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 03.12.2018 15:37
  • Haber Giriş : 30.11.2018 15:54
  • Etkinlik : 05.11.2018

Tutanağın Taraflara Harçsız Verilmesi Yasal Zorunluluktur

Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müşavirliği, tasarruf tedbirleri gerekçesi ile birçok adliyede duruşma zaptı ve dosya fotokopisinin verilmemesi yönündeki uygulama için, 05 Kasım 2018 tarih ve 20009 sayılı yazıyla Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünden görüş talebinde bulundu. 

Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Türkiye Barolar Birliğine yazdığı 26 Kasım 2018 tarih ve 31226 sayılı cevabi yazıyla, talebin incelendiğini belirterek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bölge Adliyeleri ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile Bölge İdare ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin yönetmeliğinin ilgili maddelerinde benzer hükümlerin bulunduğu hatırlatılarak şöyle denildi:

"Davacı, davalı, müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avukatların belge örneği alabilmeleri için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur. Onaylı örnekler, harcı alındıktan sonra ilgilisine verilir" hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla; dosya ile ilgisinin bulunduğu tespit edilen taraflara tutanağın harçsız olarak verilmesinin tereddüde mahal bırakmayacak derecede açık, yasal bir zorunluluk olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim”.

Yazı için tıklayınız.

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...