Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 29.11.2018 09:03
  • Haber Giriş : 26.11.2018 13:18
  • Etkinlik : 23.11.2018

Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato

İstanbul Barosu Başkanlığınca düzenlenen ‘Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato’ konulu panel 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 14.00’da Baromuz Merkez Bina Konferans Salonunda yapıldı.

Panelin açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Türkiye’de yaşanan ‘ekonomik krizlerin’ ortaya çıkardığı ve hukuk boyutunu önemli ölçüde etkileyen konkordatonun hukuk ve yargı alanında çok konuşulan bir konu haline geldiğini söyledi.

Konkordatonun daha uzun süre konuşulup tartışılacağının anlaşıldığını belirten Durakoğlu, önümüzdeki sürecin avukatlar açısından da yeni bir anlayışı ifade ettiğini, şirketler, karşılaştıkları sorunları bir ölçüde kriz ortamından çıkabilmek adına aşabilecekleri pozisyonları belirlerken hukukçuların da hukuki olarak yardımcı olabilmek açısından ortaya çıkan sorunları da çözümlemek zorunda bulunduklarını bildirdi. Durakoğlu, “Geçmişte unuttuğumuz bir konkordato algısı bizim için şimdi başat bir faktör olmaya yöneldi ve eni konu incelememiz gereken bir olgu haline geldi” dedi.

Panel oturumlarını İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener yönetti. Ener, İcra İflas Yasasındaki konkordato hükümlerinin 7101 sayılı yasayla köklü değişikliklere uğradığını, iflasın ertelenmesi durumunun bu değişikliklerle ortadan kalkmış olduğunu, uygulamacılar açısından çok teknik bir konu olan konkordatonun ele alınacağı bu panelin uygulayıcılar açısından son derece yararlı olduğunu düşündüklerini söyledi.

İki oturumdan oluşan panelin ilk oturumunda konuşan Marmara Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu, konuşmasında konkordato başvurusunun nasıl yapılması gerektiğini anlattı ve mühletler konusu üzerinde durdu. Konkordatoyu iyileştirme aracı olarak niteleyen Kılıçoğlu, geçici ve kesin mühletin şartları,  mühlet içersinde yapılması gerekenler işlemler, konkordato komiserlerinin önemi ve Alacaklılar Kurulunun görevlerini anlattı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Çatıkkaş, ‘Mali Yönden Konkordato Ön Projesi’ konulu bir sunum yaptı. Çatıkkaş, konkordato ön projesinde yer alması gereken hususlar, konkordato talebine eklenecek belgeler ve finansal tablolar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yeminli Mali Müşavir Doç. Dr. Hakan Taştan, finansal analiz raporlarını ele aldı. Konkordatoyu ‘iflastan önceki son çıkış’ olarak niteleyen Taştan, iş yerindeki çalışan sayısı 50 kişiden az ise finansal analiz raporuna gerek olmadığını, finansal raporların mahkeme heyetine ve konkordato komiserlerine yol göstermeyi amaçladığını bildirdi. Taştan, yeni hazırlanan yasa taslağında konkordato konusunda köklü değişikliklerin beklendiğini duyurdu.

Panelin ikinci oturumunda konuşan Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ertan Yardım, kesin mühlet ve alacaklılar toplantısı üzerinde durdu. Geçici mühlet ve kesin mühlet arasındaki benzerlikler ve farklılıklara değinen Yardım, kesim mühletin geçici mühlet içersinde mahkemece resen verilebildiğini, bu sürenin konkordato onaylanana kadar devam ettiğini bildirdi. Ertan Yardım, aslında komiserler heyetinin konkordato sisteminin omurgasını teşkil ettiğini, bu nedenle de komiserlerin iyi eğitilmiş olması gerektiğini vurguladı. 

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Deynekli, konkordatonun tasdiki, yargılaması ve konkordatonun hükümlerine ilişkin bir sunum yaptı. Konkordato komiserlerinin hazırladıkları raporun mahkemeye sunulması, mahkemenin raporu inceledikten sonra onaylaması aşamalarını anlatan Deynekli, tasdikten sonra yargılamanın başlayacağını ve 6 ay içersinde yargılamanın bitmesi gerektiğini bildirdi. Deynekli ayrıca, mahkemece alınacak kararlar ve karara karşı konun yolları hakkında bilgi verdi.

Sunumların tamamlanmasından sonra soru/cevap bölümüne geçildi. Daha sonra konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi, katılımcılara da birer Katılım Belgesi verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...