Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Unvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 20.11.2018 08:40
  • Haber Giriş : 19.11.2018 15:46
  • Etkinlik : 19.11.2018

Düşlerini Gerçekleştiren Mutlu Çocukları Çoğaltalım

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi”, Türkiye’de 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiş ve İnsan Hakları kavramına dâhil olan Çocuk Hakları iç hukuk kuralı haline gelmiştir.

Geçen 23 yıllık sürede çocuk haklarının neresindeyiz  sorusunun cevabına ; tek bir çocuğa bile mutlu düş kurduramıyorsak;   eksiğiz cevabını veriyorsak ,  demek hala yapılacak çok işimiz var demektir.  Görevimiz tüm çocukların ayrımsız eşit adil bir biçimde haklarını kullanmasını sağlamak olmalıdır.

Sözleşmede yer alan madde 19 gereğince “ Taraf devletler, çocuğun ana babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suiistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.”

BU maddeye göre Türkiye’nin 2018 yılı Çocuk Hakları Karnesine kısaca bakacak olursak;

1- İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017 yılının ilk 5 ayında çoğunluğu mülteci olan 158 çocuğun hamile olduğu, 2018 yılında tespit edilmiştir. Ülke sınırları içerisinde çocuğa yönelecek her türlü istismar ve şiddet eylemlerini engellemeye yönelik önleyici mekanizmaları oluşturamadığından, ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİsMARDAN KORUNMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR.

2- Leyla, Eylül ve daha niceleri en yakınları tarafından istismar edilip öldürüldü.  Sözleşmenin kendisine vermiş olduğu yükümlülük yerine getirilmeyerek,ÇOCUĞUN ŞİDDETTEN KORUNMA VE YAŞAMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR.  

3- Engelli, mülteci, mahpus, azınlık gibi dezavantajlı çocuk gruplarının eğitimlerinin sağlanması için gerekli düzenlemeler yeterli ölçüde sağlanmadığından ÇOCUKLARIN EĞİTİME ERİŞİM HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR.  

4- Yargılama aşamasındaki çocukların yeterli araştırma ve delil tespiti sağlanmaksızın tutuklanmaları artmıştır. Bu nedenle ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜKLERİNİN KISITLANMASININ EN SON ÇARE OLMASI İLKESİ İHLAL EDİLMİŞTİR.

5- Çocuk işçiliğine ilişkin duyarlılığının arttırılması amacıyla 2018 yılının çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edilmesine rağmen 2018 yılında çocuk işçi sayısı 2 milyonu aştı. ÇOCUĞUN EKONOMİK SÖMÜRÜDEN KORUNMA HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR.

6- Günümüzde artık “Çocuk - Gelin” teriminin ortadan kalkması gerekirken, Avrupa’da erken yaşta çocuk evliliklerinde Türkiye ilk sıradadır. Bu sebeple ÇOCUĞUN GELİŞME, DİNLENME VE OYUN HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR.

• Belirtilen ya da belirtilemeyen ihlaller taraf devlet kadar, toplumun her kurum, kuruluş ve bireyinin sorumluluğu ve yükümlülüğü altındadır. Çocuğa yönelen her türlü hak ihlali için çözüm; bu alanda çalışan STK’lar, kamu kuruluşları ve meslek örgütlerinin işbirliği ile Ulusal Eylem Planı’nın hazırlanması ve yürürlüğe konulmasıdır.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak çocuğun çocuk olabildiği dünyayı  şairin diliyle arzuluyoruz.

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
dünyayı çocuklara verelim
kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
dünyayı çocuklara verelim
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler

Nazım HİKMET

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi 

YAZDIR
Yükleniyor...