Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 13.02.2018 11:31
  • Haber Giriş : 13.02.2018 11:31
  • Etkinlik : 09.02.2018

Rekabet kanununun İhlalinden Kaynaklı Tazminat Davalarında Gelinen Nokta ve Değerlendirme

İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezince düzenlenen özel hukuk tazminat davalarındaki yargılama süreçleri ışığında ‘Rekabet Kanununun İhlalinden Kaynaklı Tazminat Davalarında Gelinen Nokta ve Değerlendirme’ konulu panel, 9 Şubat 2018 Cuma günü saat 14.00’da İstanbul Barosu Konferans Salonunda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Koordinatörü Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, “İstanbul Barosu olarak bizim bu toplantıları yapmaktan amacımız meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve onlara yeni ufuklar açmaktır” dedi.

Rekabet Kurumu’nun rekabet mevzuatının uygulanmasını sağlamak amacıyla 1997’den bu yana Türkiye’de denetimler gerçekleştirdiğini, aktif bir biçimde faaliyet gösterdiğini, bu denetimler sonucunda rekabet mevzuatına aykırı hareketleri cezalandırdığını belirten Tuskan, buna karşın rekabet ihlallerini gerçekleştiren teşebbüslerin pazarda faaliyet gösteren diğer gerçek ve tüzel kişilere verebilecekleri zararın tazmininin özel mahkemelerde açılacak davalarla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Güncel konularda açılan davalarla ilgili çalışmalarını baro ile paylaşan Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Hikmet Koyuncuoğlu’na teşekkür eden Aydeniz Tuskan konuşmasını şöyle sürdürdü:  “Böylece bizim neden Tüketici Hakları ile Rekabet Hukukunu Merkez adı altında birleştirmiş olmamızın da nedeni ortaya çıkmış oluyor. Çünkü yapılan ihlallerde en çok mağduriyeti tüketiciler yaşıyor. Bu nedenle tüketicilerin de bilinçlendirilmesi gerekir. Bu ihlallerden kaynaklı özel hukuk tazminat davalarının Türk yargısında da ele alınış şekli çeşitli tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu tür kararlar Rekabet kurumunun kararları ile ilintileri, zamanaşımı, üç kat tazminat istemi gibi konularda hangi anlayışın bulunduğunu söylemek de tabii ki zor. Bunun sebeplerinden bir tanesi yoğun bir tüketici kitlesinin işlem yaptığı bankalar aleyhine Rekabet Kurumu tarafından verilen cezalardır. Bizim burada bankalar aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değildir. Bizim yaptığımız sadece durum tespitidir”.

Oturumu yöneten Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Hikmet Koyuncuoğlu, işin yavaş yavaş yoluna girdiğini, doğru bir şekilde, doğru bir platformda, doğru bir paydada yapılan tartışmaların rayına oturduğunu söyledi. Koyuncuoğlu, rekabet hukukuna sadece son süreçteki özel hukuk davalarındaki banka konusu açısından değil, daha geniş bir çerçeveden bakacaklarını bildirdi. Koyuncuoğlu, toplantının gerçekleştirilmesi ve ele alınacak konular hakkında bilgi verdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, sunumunu iki ayrı bölüm halinde gerçekleştireceğini söyledi.

İlk bölümde ikili yaptırım sistemine genel olarak bakacağını ve haksız fiil hukukunun bu yaptırım sistemi içindeki yerini belirlemeye çalışacağını belirten Sanlı, asli yaptırım sisteminin Rekabet Kurumunun uyguladığı idari para cezalarına dayandığını bildirdi. Rekabet Kurumunun çalışmaları hakkında da bilgi veren Kerem Cem Sanlı, özel hukuk tazminat davalarının işlemediği bir yargı sisteminde rekabet politikalarının taşıdığı riskler ve sorunlarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Erdem&Erdem Hukuk Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Av. Mert Karamustafaoğlu, rekabet hukukunun bugüne kadar ortaya çıkan yargısal tecrübe ışığında özel hukuk tazminat davalarındaki yargılama süreçlerini değerlendirdi. Karamustafaoğlu bu çerçevede, tazminat talebinin hukuksal dayanağı, bekletici mesele, zamanaşımı, ihlal tespit eden Rekabet Kurumu kararının mahkemece değerlendirme süreci, belirsiz alacak ve zarar hesabı ve üç kat tazminat gibi konulara açıklık getirdi.

Yeniden söz alan Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, konuşmasının bu bölümünde Karamustafaoğlu’nun irdelediği konulara ilişkin bankalara karşı açılan rekabet mevzuatının ihlalinden kaynaklı özel hukuk tazminat davalarının ele alınış şekline ilişkin yapılan ampirik çalışmanın sonuçlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra soru cevap bölümüne geçildi.

Toplantı sonunda konuşmacılara birer Teşekkür Belgesi verildi.

YAZDIR
Yükleniyor...