HABERLER
  • Son Güncelleme : 18.05.2016 09:19
  • Haber Giriş : 10.05.2016 18:12
  • Etkinlik : 07.05.2016

Hukuk Muhakemeleri Kanununda İstinaf Yargılaması

İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliğince düzenlenen ‘Hukuk Muhakemeleri Kanununda İstinaf Yargılaması’ konulu panel 7 Mayıs 2016 cumartesi günü Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonunda yapıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, Bölge Adliye Mahkemelerinin yeniden güncel bir konu olarak karşımıza çıktığını, alt yapı eksiklerinin giderildiğini ve uygulamanın artık başlayacağını söyledi.

Geçmişte bazı temel yasa değişikliklerinde olduğunu gibi mümkün olduğu kadar çok meslektaşımıza ulaşabilmek adına büyük adliyelerin konferans salonlarında paneller düzenlendiğini hatırlatan Özbek, bu kez de istinaf mevzuatını tanımak amacıyla aynı yöntemle toplantılar düzenlemeye devam ettiklerini bildirdi. Konferans salonlarını bu iş için tahsis eden Başsavcılıklara ve Adalet Komisyonu Başkanlarına teşekkür eden Özbek, yakın bir gelecekte Beyoğlu İstiklal Caddesinde inşaatı devam eden Baro Merkez binasının teknik olanakları yüksek konferans salonlarında bu tür toplantıları yapma olanağına kavuşma müjdesini verdi.

Paneli İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sevgi Barutçu, yönetti. Bu toplantıda hukuk muhakemeleri açısından istinaf konusunun ele alınacağını, bir başka toplantıda da ceza muhakemesi açısından konunun incleneceğini söyledi. Barutçu, “Daha önce de böyle bir süreç yaşamıştık. Bazı temel yasalarda yapılan değişiklikleri öğrenmek için öğrenci olmuştuk, istinafla birlikte öğrenciliğimiz devam ediyor” dedi.  İstinaf konusunun 1990’larda ele alındığını, 2004 yılında kanununun çıktığını belirten Barutçu, yasanın çeşitli nedenlerle uygulamaya geçirilemediğini, bir aksilik olmazsa 20 Temmuz 2016’da İstinaf Mahkemelerinin çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, son zamanlarda Türkiye’nin sürekli kanun yapar hale geldiğini, bu alanda Avrupa ülkelerini kıskandıracak bir düzeye ulaşıldığını, ancak hukukta çok kanun çıkarmak değil, çıkan kanunları uygulamanın daha önemli olduğunu, çünkü kanunları uygulamakla hukuk devleti olunduğunu vurguladı. Pekcanıtez, “Kanun çıkarmak en kolay yollardan bir tanesi. Sistem değişmediği sürece daha çok kanun yapılır, yürürlüğe girmeden çok değişiklikler yapılır, bunlara tanık olmayı sürdüreceğiz” dedi.

İstinafın Arapça bir kelime olduğunu, köküne bakıldığında ‘yenide ele almak’ anlamına geldiğini belirten Pekcanıtez, şöyle konuştu: “Bu açıdan bakıldığında istinaf tamamen temyizden farklı bir kanun yolu sistemi. Bugüne kadar yaşamadığımız bir kanun yolu sistemi içersinde yer alacağız ve onun uygulamasına tanık olacağız. Önce ilk derece mahkemelerince verilen kararlara karşı istinafa başvuracağız, daha sonra verilen kararlara karşı da temyiz yoluna başvurma söz konusu olacak. Böylece üç dereceli bir yargı sistemine sahip olacağız. Bu üç dereceli yargı yolu bugünkünden çok daha isabetli bir yargı sistemi olarak karşımıza çıkacak. İstinafın çalışmaya başlamasıyla sadece bize özgü olan ‘karar düzeltme’ sistemi bizim hukukumuzdan çıkacak”. 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Erdönmez, İstinaf kanun yolunun ilk derece mahkemelerinden pek farklı gözükmediğini, benzer bir sistemle yargılama yapılacağını söyledi. İstinaftaki aşamaları da, dilekçe verilmesi, ön inceleme, sözlü yargılama ve hüküm olarak sıralayan Erdönmez, bunun konuya yaklaşmak açısından biraz teşvik edici bir unsur olabileceğini ancak işin aslının pek de öyle olmadığını söyledi.

Erdönmez sunumunda, İstinaf kanun yolunda bizi neler bekliyor, ne gibi sınırlamalar söz konusu ve nelere dikkat edilmesi gerekiyor, pratik hayatta ne gibi sorunlarla karşılaşılabilir, mahkeme uygulamasıyla ilgili ne çözümler üretilebilir ve benzeri konular hakkında ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Konuşmacıların sunumlarının tamamlanmasından sonra soru-cevap bölümüne geçildi.

YAZDIR
Yükleniyor...