İstanbul Barosu Sigorta Servisince Topluluk Sigortasına tabi vergi mükellefi avukatlar için bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

Topluluk sigortasına tabi vergi mükellefi avukatlar veya vergi mükellefi olmadığı halde prim ödemeye devam eden avukatlar 5510 Sayılı yasa gereği 01/10/2008 tarihinden itibaren (Bağ-kur) sigortalısı sayılmışlardır.

01/10/2088 sonrası tüm kayıtlar SGK tarafından sanal ortamda Bağ-kur numarası verilerek 4 b ‘e devredilmiştir.

4(a) – 4(b) Sigortalı hizmet bilgileriniz ile diğer kişisel bilgilerinize E-Devlet şifrenizle http://www.turkiye.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

01/10/2008 öncesi ve sonrası hizmet bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi, vergi mükellefi olduğu halde bağ-kur ‘a devir işlemi yapılmamış olanların Ekim 2008 ve sonrası prim ödeme makbuzlarınızla birlikte Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat ederek Bağ-kur giriş işlemini yaptırmaları, vergi mükellefi olmadığı halde prim ödemeye devam eden ve daha önce isteğe bağlı bağ-kur giriş işlemini yaptırmayanların SGK İl Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek zorunlu Bağ-kur kayıtlarını isteğe bağlı Bağ-kur ‘a çevirtmeleri.

Avukatlar 01/10/2008 öncesi 1136 Sayılı avukatlık Kanunu 186. Maddelsi gereği Baro levhasına yazılma(yemin) tarihinden 30/09/2008 tarihine kadar vergi mükellefi olsun veya olmasın 188. Maddede belirtilen haller dışında Topluluk sigortasına prim ödemek zorundadırlar. Buna göre Topluluk Sigortasına zamanında giriş veya çıkışlarını bildirmemiş olanların ileride bir sorunla karşılaşmamaları bakımından çalışma sürelerini gösterir hizmet dökümleriyle birlikte Baromuz Sigorta Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aylık primler anlaşmalı bankalara 4(b) Bağ-kur prim borcu olarak T.C. no veya Bağ-kur no ile ödenebildiği gibi kredi kartı ve ATM ‘lerden yapılabilmektedir.

Daha önce 4(a) üzerinden alınan sağlık hizmeti 2011 den itibaren 4(b) olarak devam edecektir.

Avukatlık stajından önce sigorta başlangıcı olmayanlar staj süresini borçlanarak sigorta başlangıç tarihlerini 1 yıl geriye alabilir veya noksan günlerini tamamlayabilirler. Borçlanmak isteyen avukatlar baromuzdan alacakları staj sürelerini gösterir belge ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezine borçlanma talebinde bulunabilirler.

Bağ-kur emeklilik şartları için tıklayın

SSK. Emeklilik şartları için tıklayın

Bilgi için :

İstanbul Barosu Sigorta Servisi
Tel : 0212 393 08 09
E-Posta: sigorta@istanbulbarosu.org.tr

Yükleniyor...