Divan ADI SOYADI  
Koordinatör AV. MEHMET DURAKOĞLU (14102)  
Koordinatör AV. BURCU ASLAN (25499)  
Başkan AV. ABDULLAH ONUR EYÜBOĞLU (38569)  
Başkan Yardımcısı AV. VOLKAN BAHADIR (29026)  
Başkan Yardımcısı AV. ELİF ÇALIŞKAN (35270)  
Genel Sekreter AV. GÖKHAN AKSEL (25864)  
Genel Sekreter AV. İBRAHİM BURAK ESKİCİ (43555)  
Genel Sekreter AV. AYŞIL MARAL (57359)  
Genel Sekreter AV. VECHETTİN DÖLDÖŞ (66132)  
  AV. VOLKAN ŞAHİN (33894)  
  AV. OĞUZHAN AYTEKİN (29820)  
  AV. BEDİA AYŞEGÜL TANSEN GÜMÜŞ (34476)  
  AV. BURAK KAHAN KAYA (65826)  
  AV. ARİFE GÖKKAYA DİNÇ (22377)  
  AV. FERUDUN GÜNBEGİ (75208)  
  AV. MÜZEYYEN AYÇA GÖRAY (44128)  
  AV. NURİ ÇAĞDAŞ ARU (38823)  
  AV. AYBİKE KORKUSUZ (64360)  
  AV. UĞUR KAYA (32008)  
  AV. GÜLENDAM ŞAN KARABULUTLAR (25111)  
  AV. ÖZLEM EŞREF ŞENGÜNLER (29493)  
  AV. ALİ YILDIZ (66331)  
  AV. CAN EKİNCİ (62136)  
  AV. ALPER MAHMUTOĞLU (70427)  
  AV. AYŞENUR KARAARSLAN (67189)  
  AV. GÖKÇE KESER (67164)  
  AV. ŞEYDA AKPINAR (69361)  

 

  ADI SOYADI  
Merkez Çalışanı AV. FATİH ARSLAN (31182)  
Merkez Çalışanı AV. BAHA ÇITAKOĞLU (73563)  
Sekreter PINAR AYTAÇ  


İRTİBAT TELEFONLARI

0212 444 18 78

0212 393 07 00 DAHİLİ:1785

0212 393 07 85

0555 488 18 50

0212 939 10 19 FAKS

 

KURULUŞ , AMAÇ VE İŞLEYİŞİ

1 - KURULUŞ
Avukat Hakları Merkezi , savunmanın yargı içersinde kurucu unsur olarak yerini alması ve savunmanın yargı için vazgeçilmez olduğu bilincinin yerleştirilmesi ; avukatın savunmayı temsil işlevini yerine getirebilmesi için sahip olması gereken haklara ulaşması ve bu hakları özgürce kullanılabilmesi ; avukatlık mesleğini yerine getirirken ve/veya avukatlık sıfatı nedeni ile bir sorunla karşılaşan avukatların başvuracağı bir yapı olması hedefi ile 1998 yılında çalışmalarına başlamıştır.

2 - AMAÇ
Avukat hakları Merkezi’nin kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği Yönetmeliğin 4. maddesinde amaç ve ilkeler şöyle belirlenmiştir :
“ Hukukun üstünlüğünü ve savunmanın bağımsızlığını göz önünde tutarak, ulusal ve ulusalüstü hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik tespitler, araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır. ”

3 - İŞLEYİŞ
Avukatların görevlerini yaparken ve/veya avukat sıfatlarından dolayı karşılaştıkları her türlü fiili ve hukuki saldırıda ; olay Baro ‘ya veya Merkeze iletildiği anda müdahale edilmektedir. Avukatlara yönelik saldırılarda Merkez Çalışanları, Merkez üyeleri ve Baro Bölge Temsilcileri aracılığı ile olay yerine gidilmekte ve hukuki işlemlerin yürütülmesinin yanı sıra mesleki dayanışma sağlanmaktadır. Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikten sonra 95/4 maddesi gereğince Baro Yönetim Kurulu’na “ mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak ” görevi verilmiş bulunmaktadır. Bu hükme dayanarak saldırıya uğrayan avukatların davalarında Baro adına müdahale talep edilmekte ve davalar müdahil / katılan sıfatıyla takip edilmektedir.

Avukat olmadıkları halde avukatlara yönelik hak ve yetkileri kullanan ve böylelikle de avukatlık meslek tekeline ve Avukatlık Kanunu’nun 63. maddesine muhalefet eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmakta ve açılan davalarda müdahil / katılan sıfatı ile yer alınmaktadır.

4 – AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ‘NİN YAPILANMASI
     1- AHM ’den sorumlu Yönetim Kurulu üyesi
     2- AHM Yürütme Kurulu
     3- AHM Üyeleri

AHM Yürütme Kurulu , Yönetmeliğin Baro Yönetim Kurulu tarafından kabulünden sonra yapılan Genel Kurul ’da seçilen 10 üyeden ve Baro Yönetim Kurulunca görevlendirilen Koordinatörden oluşmaktadır.

5 – AVUKAT HAKLARI MERKEZİ’NİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Yürütme Kurulu ilk toplantısından itibaren avukatlara yönelik saldırılara özel önem vermiş ve bu konuda bir yöntem oluşturmaya çalışmıştır.Avukatların uğradığı saldırılar veya karşılaştığı sorunlar hakkında Baro ’ya veya AHM ’ye yapılan başvurular Yürütme Kurulu’nun gündemine alınarak başvuru konusu ile ilgili rapor hazırlanarak Baro Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.
Her hafta Pazartesi günü toplanan Yürütme Kurulu , avukatın , avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmanın yanı sıra Merkezin amacının gerekli kıldığı çalışma programlarını , Genel Kurulun tavsiyelerini de dikkate alarak hazırlanması ve yürütülmesi ,Merkezin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturması ve bu grupların eşgüdümünü sağlanması gibi çalışmalar yürütmektedir.

A - Olay Anında Müdahale
Saldırıya uğrayan meslektaşlarımız olay anında telefonla başvuru yapmış ise , olaya anında müdahale açısından olay yerine yakın bir AHM üyesi , ve Baro Bölge Temsilcileri olaydan haberdar edilmekte ve olaya anında müdahale edilebilmesi sağlanmaktadır. Bu aşamada da, Baromuz Yönetim Kurulu bilgilendirilmekte ve bu şekilde Yönetim Kurulu ’nun da olayla ilgili gerekli girişimlerde bulunması mümkün olmaktadır.

Avukatlık görevini ifa ettiği sırada , avukatlık sıfatı nedeniyle fiziki ya da sözlü saldırıya uğrayan meslektaşlarımız İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi ’ne aşağıda belirtilen telefonu arayarak başvuruda bulunabilirler

B - Dava Aşamasında Müdahale
Başvuru Baromuza ulaştığında henüz bir dava açılmamış ise ve Baro Yönetim Kurulu olayın takip edilmesine karar vermiş ise ; Avukatlık Kanunu md. 95/4 uyarınca suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Dava aşamasında ; meslektaşımızın müşteki olduğu durumlarda Avukatlık Kanunu md. 95/4 uyarınca müdahale talep edilmekte ve dava müdahil sıfatıyla takip edilmektedir. Meslektaşımız sanık ise , müdafiilik hizmeti verilmektedir.

Fiziki ya da sözlü saldırı sonrasında Avukat Hakları Merkezi ‘nin hukuki ve idari girişimlerde bulunabilmesi için meslektaşlarımızın İstanbul Barosu Başkanlığı’na hitaben yazacakları dilekçeyle birlikte soruşturma ya da kovuşturma aşamasındaki bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Yükleniyor...