Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 12.10.2017 14:24
  • Haber Giriş : 11.10.2017 17:54
  • Etkinlik : 11.10.2017

Dünya Kız Çocuklar Günü Basın Açıklaması

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Kız Çocuklarını Güçlendirmek Gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2012 yılından itibaren her 11 Ekim gününün "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak kabul edilmesine karar vermiştir.

Kararda Kız çocuklarının, çocuk haklarından eşit olarak yararlanması ve bu haklarını kullanabilmeleri için; öncelikle kız çocuklarının desteklenmesi, eğitim yolu ile güçlendirilmesi ve onlara yatırım yapılmasının önemi vurgulanmıştır.

Cinsel ve Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, küçük yaşta evlilikler ve eğitim mutlaka kız çocukları ve erkek çocukları için güçlendirilmeli ve bu zorluklar yenilmelidir.

Ancak Laik Eğitim Sisteminden vazgeçmek kız çocuklarını mağdur etmekte töreler, şiddet ve istismar onları daha çok etkilemektedir. 4+4+4 ZORUNLU VE KESİNTİSİZ Eğitim Sistemine geçilmesi evlilik yaşınıda yükseltecektir.

Kız çocuklarına verilecek her destek, ayrımcılık ve şiddetin önlenmesine yardımcı olacak ve bu sayede kız çocukları, insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanabilecek, toplumun güçlenmesine katkısı olacaktır.

Kız Çocukları Günü için her yıl bir ana konu belirlenmekte, dünya çapında bu soruna dikkat çekilmekte ve çözüm yolları aranmaktadır.

İlk yıl olan 2012'de ana tema "Çocuk Gelinler" olarak kabul edilmişti. 2013 yılında ana tema "Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" olmuş, 2014 yılında "Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi" konuları seçilmişti.

2017 yılında yapılacak çalışmalarla, 2016 yılında olduğu gibi, "2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü" ana başlığı altında öncelikle eğitimin her kademesinde ilerlemesi sağlanacaktır. Amaç ailede ve toplumda EŞİT BİREY olarak yer almalarıdır.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, ülkemizde tüm çocuklara ve özellikle de kız çocuklarına; akla, bilime dayalı, kaliteli, yenilikçi ve çağdaş ve laik bir eğitim verilmesini istiyor; bunun için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi -  Çocuk Hakları Merkezi Basın Açıklaması

YAZDIR
Yükleniyor...