Giriş Tipini boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı Adını boş bıraktınız!

Şifrenizi boş bıraktınız!

Kapat

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kullanıcı adını boş bıraktınız!

Kapat

Şifremi Unuttum işlemi tamamlandığında kayıtlı cep telefonu numaranıza Kullanıcı Adı ve Şifreniz gönderilir

Ünvanı boş bıraktınız!

Sicil No'yu boş bıraktınız!

T.C Kimlik No'yu boş bıraktınız!

Kapat
HABERLER
  • Son Güncelleme : 14.10.2017 21:22
  • Haber Giriş : 14.10.2017 21:22
  • Etkinlik : 21.09.2017

HMK Değişiklik Taslağı Çalıştayda Değerlendirildi

İstanbul Barosu Başkanlığınca düzenlenen ‘HMK Değişiklik Taslağı Değerlendirmesi Çalıştayı’ 21 Eylül 2017 Perşembe günü saat 9.30’da Beyoğlu’nda Richmond Otelde yapıldı.

Çalıştay’ın açılışında konuşan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Necmi Şimşek, Çalıştayın hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan Prof. Dr. Selçuk Öztek, Prof. Dr. Ali Cem Budak’a ve Çelik Ahmet Çelik’e teşekkür etti.

Çalıştay’da görüşlerinden yararlanmak ve katkı sağlamak amacıyla Yargıtay 15. Hukuk Dairesi üyesi bir konuşmacı için Yargıtay’dan izin talebinde bulunduklarını, ancak Yargıtay’ın bu talebi geri çevirdiğini belirten Şimşek, talebin ‘Yargıtay baroların bu tür taleplerini ilke olarak benimsemediği’ gerekçesine dayandırılarak geri çevrildiğini bildirdi.

Necmi Şimşek, “Yargıtay’ın, İstanbul Barosu gibi köklü bir kurumun böylesine ciddi biri çalışmada katılımcı olarak üye vermemek noktasındaki hassasiyetini, Yargıtay’ın getirildiği nokta açısından yoruma bırakmak suretiyle sizlere aynen yansıtıyorum” dedi.

Şimşek konuşmasında Çalıştay’ın dört oturum halinde gerçekleştirileceğini belirtti ve oturumlarda ele alınacak konular hakkında bilgi verdi.

Çalıştay’da, TBMM HMK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Öztek, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve TBMM HMK Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ali Cem Budak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Nevzat Boztaş, Emekli Hâkim Orhan Yılmaz, Araştırmacı-Yazar Çelik Ahmet Çelik, İstanbul Barosu Üyesi Avukatlar Yusuf Doğan, Şeref Kısacık, Ali Turan Hür, Nevzat Yağız ve Erkan Karasu katılımcı olarak yer aldılar.

Çalıştay’ın ilk oturumunda taslak değişikliği ile ilgili bilgi sunumu yapıldı. Bu oturumda konuşan TBMM HMK Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Öztek, Komisyonun HMK’nın işlemeyen maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla oluşturulduğunu ve taslak hazırlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

HMK değişiklik taslağı hazırlamak için daha önce Antalya’da yapılmış toplantı bilgilerinden de yararlandıklarını belirten Öztek, komisyonun teknik bir çalışma yaptığını, bazı önerilerin siyasi irade tarafından kabul edilmeyebildiğini bildirdi.

Öztek konuşmasında, ön inceleme kurumunda öngörülen değişiklik üzerinde durdu. Bazı maddelerde yapılması istenen değişikliklere de değinen Selçuk Öztek, istinafla ilgili 353. Maddede öngörülen değişikliğin özel durumunu anlattı, HMK’nın 363. Maddesinde kimsenin fark etmediği ve kendisinin çok tehlikeli bulduğu değişiklikler hakkında katılımcıların dikkatini çekti.

Bu arada söz alan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem Budak ise HMK’da yapılması öngörülen değişiklik maddelerini ele alan bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay’ın ikinci oturumunda taslağın yargı açısından değerlendirilmesi, üçüncü oturumunda taslağın savunma açısından değerlendirilmesi yapıldı. Dördüncü ve son oturumda ise taslak üzerine yapılacak değerlendirme ve öneriler ele alındı.

 

 

 

 

 

 

YAZDIR
Yükleniyor...